Opleidingen details Rijksuniversiteit Groningen / Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek-Groningen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Module 9: Persoonlijkheidsdynamiek van ouders/verzorgers (ID nummer: 308604)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2415-3-2019 t/m 14-3-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 815-3-2019 t/m 14-3-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek1615-3-2019 t/m 14-3-2022

De ontwikkeling van de psyche en de persoonlijkheid wordt behandeld. Fasegewijs wordt de ontwikkeling in beeld gebracht waarbij zowel gekeken wordt naar de normale ontwikkeling als naar de verstoorde ontwikkeling. Het gepresenteerde ontwikkelingsmodel is non-dualistisch en gaat uit van een continuüm tussen ‘hardware’ (aanleg, biochemie, neurologie) en ‘software’ (gedrag, psyche, persoonlijkheid). De brug tussen ‘hardware’ en software is de kwaliteit van de hechting tussen individu en omgeving/anderen.

In de ontwikkeling worden de structuur en dynamiek fasegewijs opgebouwd. Iedere fase wordt gekenmerkt door een niveau van biologisch/neurologisch, psychologisch en sociaal functioneren. Deze niveaus zijn herkenbaar bij stoornissen van de persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen (ontwikkelingsprofiel van prof. dr. R.E. Abraham). In de cursus worden alle stoornissen van de persoonlijkheid inzichtelijk gemaakt aan de hand van video’s en casussen.
 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
12
20
ja
780
24
toetsing en evaluatie
Toelatingsprocedure

Potentiele cursisten dienen zich schriftelijk te melden bij de hoofdopleider van de UPO-G, in de vorm van een sollicitatiebrief met een persoonlijke motivatie en CV, met vermelding van praktijkinstelling en - zo mogelijk - de interne werkbegeleider.

Er kunnen slechts een beperkt aantal cursisten deelnemen, namelijk maximaal 18 personen.
De voorwaarden voor toelating die de integrale opleiding Orthopedagoog-Generalist aan de UPO-G hanteert zijn:

- ingeschreven in het register NVO Basis-Orthopedagoog
- in het bezit van een basisaantekening diagnostiek
- minimaal 16 uur werkzaam per week op het niveau van gedragswetenschapper
- ontvangen van werkbegeleiding binnen de praktijkinstelling gedurende de opleiding.
Bestand 
Module 9 .pdf167 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Projectcode: 170461001

Grote Rozenstraat 38
9712 TJ
Groningen
Postbus 3
9700 AA Groningen
Groningen
0503639186
Selecteer een bestand aub.