Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EMDR basisopleiding kind en jeugd (ID nummer: 308483)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie282-11-2018 t/m 1-11-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 12,52-11-2018 t/m 1-11-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek1,52-11-2018 t/m 1-11-2021

Introductie
Deze EMDR basisopleiding K&J wordt in samenwerking met Carlijn de Roos en Renee Beer van EMDR Kind en Jeugd georganiseerd.

Basistraining Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Deze basistraining is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinderen jeugdveld. De eerste vier dagdelen staat het aanleren van het basisprotocol centraal. Daarna volgen vijf dagdelen om de toepassing bij kinderen en adolescenten onder de knie te krijgen. Hiervoor zijn aanpassingen in het EMDR protocol nodig. Daarnaast vereist het werken met deze doelgroep specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger - kind.

Inhoud
EMDR is een effectief gebleken behandeling voor een posttraumatische stressstoornis. Bij EMDR wordt de cliënt verzocht een akelige herinnering op te roepen, waarna een afleidende stimulus wordt geïntroduceerd. Inmiddels zijn er protocollen ontwikkeld voor verschillende vormen van traumagerelateerde psychopathologie. Deze basistraining bestaat uit negen dagdelen en heeft een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en oefeningen in
kleine groepjes om EMDR te leren toepassen. Bij de oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van deelnemers. De laatste vijf dagdelen zijn toegespitst op de toepassing bij kinderen en adolescenten. Ook hier wordt de theorie geïllustreerd aan de hand van videodemonstraties. Drie dagdelen worden besteed aan het bekijken en bespreken van meegebracht videomateriaal van de deelnemers. Deze banden worden in groepsverband gesuperviseerd.

Doelstelling
De basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen.

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
24
50
ja
1275
28
toetsing en evaluatie
De training is gericht op behandelaars binnen de GGZ die een universitaire studie psychologie, psychiatrie of pedagogiek hebben gevolgd, toegespitst op kinderen en jeugdigen (of een gelijkwaardige opleiding), en daarna een of meer van de volgende registraties hebben behaald:
• gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog (BIG)
• orthopedagoog-generalist (NVO)
• psychotherapeut (BIG)
• (kinder- en jeugd)psychiater (BIG)
• gedragstherapeut (lid VGCt)
• eerstelijnspsycholoog (NIP)
• kinder-& jeugdpsycholoog (NIP)
Therapeuten die in opleiding zijn voor een van deze registraties komen ook in aanmerking.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
LocatieEelderwolde (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieEelderwolde (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.