Opleidingen details Psy-zo!

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EMDR basisopleiding volwassenen (ID nummer: 308464)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog232-11-2018 t/m 1-11-2021

Inleiding
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een
kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor
traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (angst, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen etc.) aannemelijk is.

Er zijn inmiddels een twintig-tal gecontroleerde effectstudies verricht naar de werkzaamheid van EMDR bij Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). Uit de resultaten van deze studies en uit meta-analyses blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Volgens de meest recente internationale richtlijnen is EMDR, met imaginaire exposure, de 'treatment of choice' voor psychotrauma (Chemtob, Tolin, van der Kolk & Pitman, 2000: Bisson et al., 2007; Seidler & Wagner, 2006). Een Nederlandse richtlijncommissie onder auspiciën van het Trimbos instituut kwam in 2003 met een soortgelijk advies (Landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ (zie: www.ggzrichtlijnen.nl; www.emdr.nl)

Inoud
De EMDR basisopleiding is in principe gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde posttraumatische stress-stoornis (zogenaamd type I trauma) en andere 'aan trauma gerelateerde' angststoornissen. Hoogstens zijdelings kan aandacht worden besteed aan specifieke doelgroepen en/of stoornissen, zoals complexe PTSS. Om deze problematiek te kunnen behandelen wordt de EMDR vervolgtraining noodzakelijk geacht. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, presentatie van het EMDR-protocol, videodemonstraties, (semi-) plenaire oefeningen en hands on oefenen van EMDR in drie-tallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.
De EMDR basisopleiding beslaat vier en een halve dag. De eerste twee dagen vinden opeenvolgend plaats, de derde dag na ongeveer drie weken. In deze drie weken dienen de deelnemers EMDR toe te passen bij hun cliënten, zodat daarop op de derde dag kan worden ingegaan. Voorts wordt op de derde dag opnieuw veel geoefend. De vierde dag vindt na wat langere tijd plaats (circa twee maanden). Tijdens de vierde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen die leven bij de deelnemers naar aanleiding van (hun) ervaringen met EMDR in de praktijk. Veel tijd wordt besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) video-fragmenten van EMDR-zittingen.

Doel
De EMDR basiscursus is in principe gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde posttraumatische stress-stoornis (zogenaamd type I trauma) en andere ’aan trauma gerelateerde’ angststoornissen. Hoogstens zijdelings kan aandacht worden besteed aan specifieke doelgroepen en/of stoornissen, zoals complexe PTSS. Om deze problematiek te kunnen behandelen wordt de EMDR vervolgtraining noodzakelijk geacht.

De belangrijkste eisen voor deelname zijn: 1) een academische (voor-)opleiding heeft en 2) beschikt over (of in opleiding bent tot) een van deze registraties: GZ psycholoog, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut, Psychiater, Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP), NVO generalist, Cognitief gedragstherapeut (VGCt), Eerstelijnspsycholoog (NIP). Download de folder van de Vereniging EMDR Nederland (zie www.emdr.nl): "Informatie over opleiding en lidmaatschap". In deze folder staan de eisen verder uitgewerkt.
 Inleidend
24
50
ja
 Ja
 Ja
Hoofdniveau
Volwassenen
Ouderen
LocatieEelderwolde (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieEelderwolde (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! is een psychologenpraktijk welke naast psychologische zorg ook diensten in de vorm van onderwijs en supervisie aanbied.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.