Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EMDR basisopleiding volwassenen (ID nummer: 308464)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen282-11-2018 t/m 1-11-2021

Inleiding
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een
kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor
traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (angst, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen etc.) aannemelijk is.

Er zijn inmiddels een twintig-tal gecontroleerde effectstudies verricht naar de werkzaamheid van EMDR bij Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). Uit de resultaten van deze studies en uit meta-analyses blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Volgens de meest recente internationale richtlijnen is EMDR, met imaginaire exposure, de 'treatment of choice' voor psychotrauma (Chemtob, Tolin, van der Kolk & Pitman, 2000: Bisson et al., 2007; Seidler & Wagner, 2006). Een Nederlandse richtlijncommissie onder auspiciën van het Trimbos instituut kwam in 2003 met een soortgelijk advies (Landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ (zie: www.ggzrichtlijnen.nl; www.emdr.nl)

Inoud
De EMDR basisopleiding is in principe gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde posttraumatische stress-stoornis (zogenaamd type I trauma) en andere 'aan trauma gerelateerde' angststoornissen. Hoogstens zijdelings kan aandacht worden besteed aan specifieke doelgroepen en/of stoornissen, zoals complexe PTSS. Om deze problematiek te kunnen behandelen wordt de EMDR vervolgtraining noodzakelijk geacht. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, presentatie van het EMDR-protocol, videodemonstraties, (semi-) plenaire oefeningen en hands on oefenen van EMDR in drie-tallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.
De EMDR basisopleiding beslaat vier en een halve dag. De eerste twee dagen vinden opeenvolgend plaats, de derde dag na ongeveer drie weken. In deze drie weken dienen de deelnemers EMDR toe te passen bij hun cliënten, zodat daarop op de derde dag kan worden ingegaan. Voorts wordt op de derde dag opnieuw veel geoefend. De vierde dag vindt na wat langere tijd plaats (circa twee maanden). Tijdens de vierde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen die leven bij de deelnemers naar aanleiding van (hun) ervaringen met EMDR in de praktijk. Veel tijd wordt besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) video-fragmenten van EMDR-zittingen.

Doel
De EMDR basiscursus is in principe gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde posttraumatische stress-stoornis (zogenaamd type I trauma) en andere ’aan trauma gerelateerde’ angststoornissen. Hoogstens zijdelings kan aandacht worden besteed aan specifieke doelgroepen en/of stoornissen, zoals complexe PTSS. Om deze problematiek te kunnen behandelen wordt de EMDR vervolgtraining noodzakelijk geacht.

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
24
50
ja
1195
28
toetsing en evaluatie
CRKBO
De training is gericht op behandelaars binnen de GGZ die een universitaire studie psychologie, psychiatrie of pedagogiek hebben gevolgd, toegespitst op kinderen en jeugdigen (of een gelijkwaardige opleiding), en daarna een of meer van de volgende registraties hebben behaald:
• gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog (BIG)
• orthopedagoog-generalist (NVO)
• psychotherapeut (BIG)
• (kinder- en jeugd)psychiater (BIG)
• gedragstherapeut (lid VGCt)
• eerstelijnspsycholoog (NIP)
• kinder-& jeugdpsycholoog (NIP)
Therapeuten die in opleiding zijn voor een van deze registraties komen ook in aanmerking.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
Locatie Groningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: digitale cursus, eerste dag kent een avondprogramma

Tijd09:30 - 17:00
Locatie Groningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: digitale cursus, eerste dag kent een avondprogramma

Locatie Groningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieEelderwolde (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.