Opleidingen details RINO Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hechting en Trauma (ID nummer: 307068)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie3010-1-2018 t/m 9-1-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1010-1-2018 t/m 9-1-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek1010-1-2018 t/m 9-1-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie110-1-2018 t/m 9-1-2021
K&J/OG opleiding - overige taken1010-1-2018 t/m 9-1-2021

Problematiek op het vlak van hechting en trauma wordt erg onderschat. Een kind dat opgroeit in een onveilige situatie of ingrijpende gebeurtenissen meemaakt, kijkt op een andere manier naar de wereld om zich heen. Gevoelens van angst en stress en negatieve verwachtingen over zichzelf en anderen domineren en bepalen jarenlang de omgang met volwassenen en leeftijdgenoten. Veel psychiatrische problematiek heeft hechtingsproblematiek als onderliggende oorzaak. Onverwerkt verlies en trauma maakt mensen kwetsbaarder voor ontwikkeling van psychopathologie en is (mede)bepalend voor sociaal-maatschappelijk functioneren.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
19
ja
€ 1.350,00
30
toetsing en evaluatie
Afgeronde academische opleiding.
Psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers, orthopedagogen in opleiding tot generalist.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGennep (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany training Hechting en Trauma

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.