Opleidingen details Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Advanced HazMat Life Support 2018 (ID nummer: 306642)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 312 
Deze cursus handelt over de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast etiologie en incidentie wordt vooral ingegaan op algemene behandelprincipes en het indelen van de klachten in toxidromen, waarna gedetailleerde uiteenzetting volgt van de behandeling van veel voorkomende intosicaties. Het hiertoe ontwikkelde algoritme is daarbij leidraad.
Leerdoelen:
– De etiologie en incidentie van ongevallen met gevaarlijke stoffen te benoemen;
– De verschillende niveaus van persoonlijke bescherming te benoemen;
– De vijf toxidromen bij gevaarlijke stoffen te benoemen;
– Te handelen naar het toxicologisch paradigma;
– De verschillende vormen van (vermeende) stoffen te benoemen zoals deze bij terroristische aanslagen worden gebruikt;
– De voorzorgsmaatregelen te benoemen die zowel op de ongevalplaats als bij de eerste opvang in het ziekenhuis genomen moeten worden;
– Van diverse stoffen aan te geven op welke orgaansystemen zij inwerken, dan wel op welke metabole processen deze stoffen ingrijpen op cellulair niveau;
– Van een aantal stoffen de specifieke antidota met bijbehorende doseringen te benoemen.
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma AHLS.pdf105 KB
995
Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde stelt zich ten doel kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen in spoedeisende geneeskunde in de breedste zin van het woord, ten behoeve van medische en paramedische beroepsbeoefenaren dan wel beroepsbeoefenaren die vanuit hun taakstelling spoedeisende medische handelingen dienen toe te passen.

 

Ringveste 7 A
3992 DD
HOUTEN
Postbus 482
3990 GG
HOUTEN
030-634 65 80
Selecteer een bestand aub.