Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie (ID nummer: 306420)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen5018-5-2018 t/m 28-6-2019

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met jonge kinderen en kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept.

Doelstelling

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren.

Inhoud

In deze Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van jonge kinderen en kinderen in de basisschool leeftijd. Bij de uitvoering van de behandeling zullen veelal de ouders betrokken worden, bijvoorbeeld middels mediatietherapie of ouderbegeleiding. Een systemische visie is daarbij onmisbaar.

De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces en de belangrijkste cognitieve technieken. Het gedragstherapeutische proces zal als een rode draad door de cursus lopen. De cursus is verdeeld in twee modules die corresponderen met de ontwikkelingsfasen van jonge kinderen (peuters en kleuters) en de latentiefase (basisschool kinderen. Na de inleiding start de eerste module ‘het jonge kind’. Deze module wordt gegeven door Martine Onland. Zij zal de veel voorkomende stoornissen en problematiek bij peuters en kleuters , zoals claimend gedrag, woedebuien, slaapstoornissen, eetweigeren en enuresis/encopresis behandelen. In de tweede module ‘de latentiefase’  zal zij uitgebreid aandacht besteden aan de behandeling van ADHD, comorbide problematiek en de meest recente behandelprotocollen. Tenslotte zal Charlotte Nuhoff in de tweede module de behandeling van negatief zelfbeeld aan bod laten komen, gevolgd door het thema faalangst en schoolweigering.  De cursus wordt afgerond met een lesdag over speltechnieken en creatieve interventies speciaal voor kinderen die zich verbaal en schriftelijk nog niet goed kunnen uiten en daarmee niet kunnen profiteren van de standaard behandelprotocollen die een goede lees-en schrijfvaardigheid vereisen.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten. Ook wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over opname materiaal (Videocamera of Ipad) om behandelingen te kunnen opnemen en daarvan geselecteerde fragmenten te kunnen gebruiken voor het onderwijs.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
1350
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen.
 
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.