Opleidingen details Centrum voor Mindfulness

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Cursus voor mindfulness trainers: Mindfulness voor kinderen en pubers met ADHD/ASS en hun ouders (ID nummer: 306051)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Mindfulness training voor kinderen en jongeren met ADHD en hun ouders is een nieuwe toepassing van mindfulness-based cognitive therapy en mindfulness-based stress reduction training. Het doel van de training is om de aandacht en concentratie te verbeteren en impulsiviteit, agressie, en andere gedragsproblemen bij kinderen en jongeren met ADHD te verminderen. Bij jongeren met Autisme Spectrum Stoornissen kan Mindfulness hen daarnaast ook helpen om beter om te gaan met dwangmatig denken, prikkelgevoeligheid en somberheid of angsten. 


Mindfulness helpt ouders bovendien om op een kalme, onbevooroordeelde manier met gedragsproblemen van hun kinderen om te gaan, en acceptatie en mededogen in uw opvoeding te brengen. Daarnaast leren ouders hoe zij de Mindfulness training van hun kind kunnen ondersteunen en belonen. 
Ons eigen onderzoek laat zien dat de combinatie van Mindfulness voor kinderen en jongeren met Mindful Parenting effectief is in het verminderen van aandachts- en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren met ADHD. Als ouders zelf ook aandachtsproblemen hadden, namen deze ook af door de training. Daarnaast is de training effectief in het verbeteren van de opvoeding, in het verminderen van ouderlijke stress en in het verbeteren van de huwelijks- of co-ouder relatie.

Prof. dr. Susan Bögels, werkzaam bij UvA minds (Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind), biedt begin 2015 een cursus aan voor psychologen en pedagogen om zich te bekwamen in Mindfulness voor kinderen met ADHD/ASS en hun ouders. Gastdocenten zijn drs. Dorreke Peijnenburg, gezondheidszorgpsycholoog en gespecialiseerd in het geven van Mindfulness trainingen voor kinderen en jongeren (werkzaam bij UvA minds) en bc. George Langenberg, opleider van Mindfulnesstrainers, MindfulKidstrainers en yogadocent (werkzaam bij Centrum voor Mindfulness). 

In deze opleiding leren de deelnemers hoe ze Mindfulness training met kinderen en jongeren kunnen doen, en welke aanpassingen er nodig zijn voor het toepassen van meditatie en yoga bij verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, pubers) en bij verschillende problematieken (ADHD, ASS). In deze training wordt parallel aan de kindergroep een Mindful Parenting training gegeven voor de ouders van deze kinderen, om de kinderen te kunnen begeleiden met hun oefeningen.

Werkvormen: Zelf ondergaan en nabespreken van de oefeningen in de opleidingsgroep, demonstratie door docenten (life en met videovoorbeelden), zelf leiden van oefeningen (in de opleidingsgroep en als huiswerk), bestuderen van literatuur, schrijven van een procesverslag en een eindwerkstuk.

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
 hulpvraag en behandeldoel
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
20
ja
1975 euro (excl. BTW)
42
toetsing en evaluatie
CRKBO
Cursisten moeten een hulpverlenersopleiding hebben voltooid en ervaring hebben in het werken met kinderen en ouders. Zij dienen een 8-weekse cursus mindfulness voor zichzelf gevolgd te hebben bij een officiële mindfulness trainer en zelf regelmatig te mediteren. Zij hebben retraite-ervaring van een omvang van minimaal 4 dagen. Mensen die nog niet geheel aan deze eisen voldoen kunnen zich inschrijven als zij voor de start van de cursus wel aan deze eisen voldaan hebben.
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
Locatie

Het Centrum voor Mindfulness wil bijdragen aan de kwaliteit van leven en werken, opvoeding, onderwijs en gezondheid door de integratie van mindfulness in alle onderdelen van de samenleving.
Dit geven we vorm door het aanbieden van trainingen, opleiding en expertise over de toepassing van mindfulness. Daarnaast zoekt het Centrum actief contact met partners voor programmatische samenwerking.

Raadhuisstraat 15
1016 DB
Amsterdam
020-3206711
Selecteer een bestand aub.