Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten (ID nummer: 306021)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1422-5-2018 t/m 21-5-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 722-5-2018 t/m 21-5-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek722-5-2018 t/m 21-5-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1422-5-2018 t/m 21-5-2021
K&J/OG opleiding - overige taken022-5-2018 t/m 21-5-2021

Deze cursus bestaat inhoudelijk uit drie grote onderdelen:

  1. In een eerste deel wordt stilgestaan bij recente wetenschappelijke kennis over emoties en emotieregulatie enerzijds en bij het verband tussen emotieregulatie en psychopathologie anderzijds. Vooral in de voorbije twee decennia is veel gepubliceerd over deze thema’s. Dit is ook niet verwonderlijk. Meer dan 75 % van de classificatiecategorieën in de DSM-5 worden gekenmerkt door problemen die kinderen, jongeren en volwassenen ervaren met emoties en emotieregulatie. Bij angst- en depressieve stoornissen verwijst de benaming alleen al naar de disregulatie van emoties, maar ook bij andere stoornissen is het moeilijk kunnen omgaan met emoties vaak een essentieel kenmerk. Emotieregulatie kan daarom beschouwd worden als een belangrijk transdiagnostisch concept dat duidelijke implicaties heeft voor behandeling. In de cursus wordt vooral ingegaan op het “modal model of emotion” en het “process model of emotion regulation” dat is uitgewerkt door de gerenommeerde onderzoeker James Gross en collega’s (2007, 2011, 2014) en wordt ook besproken hoe emotieregulatiestrategieën binnen dit model verband houden met psychopathologie. Leidraad hierbij zijn de publicaties van Kring en Sloan (2010) en van Leahy, Tirch en Napolitano (2011). De docent zal een overzicht bieden van de belangrijkste concepten en basisbegrippen en zal een en ander ook illustreren met voorbeelden uit de klinische praktijk met kinderen en adolescenten.
  2. Het tweede deel van de cursus gaat vooral over de diagnostiek van problemen met emotieregulatie bij kinderen en adolescenten. Tot nog toe wordt in de praktijk vooral gebruik gemaakt van vragenlijsten die nagaan in welke mate kinderen en jongeren last hebben van bepaalde emoties (angst, spanning, woede, verdriet, eenzaamheid…), maar het lijkt minstens even belangrijk om ook te onderzoeken welke emotieregulatiestrategieën gebruikt worden en waarom deze strategieën onvoldoende werkzaam zijn. Hiervoor zijn ondertussen diverse instrumenten ontwikkeld en beschikbaar, al is de kennis en ervaring van hulpverleners op dit gebied doorgaans nog erg beperkt. De docent zal aandacht besteden aan instrumenten die door ouders of leerkrachten kunnen ingevuld worden (bijv. de BRIEF-Gedragsvragenlijst), aan zelfrapportagevragenlijsten voor kinderen en adolescenten (o.a. de FEEL-KJ, de CERQ, de Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt) en aan andere methoden om emotieregulatiestrategieën na te gaan (bijv. het gebruik van vignetten). Het is ook de bedoeling om het gebruik van deze methoden aan de hand van enkele casussen te laten inoefenen.
  3. In het derde deel van de cursus wordt de overstap gemaakt van diagnostiek en assessment naar behandeling. Vanuit de besproken emotiemodellen kan immers afgeleid worden hoe op een transdiagnostische wijze cognitieve gedragstherapie kan toegepast worden. Tot op heden zijn de meeste cognitief gedragstherapeutische therapieprotocollen stoornisspecifiek opgevat. Van therapeuten wordt verondersteld dat ze telkens deze verschillende protocollen aanleren en toepassen, ook al komen vaak dezelfde technieken en procedures terug, zoals bijv. exposure, gedragsactivatie, probleemoplossing en cognitieve herstructurering. De vraag kan gesteld worden of het wel nodig is om stoornisspecifiek te werk te (blijven) gaan? Misschien is het zinvoller om kinderen en adolescenten vooral te leren om op een meer adequate wijze met emoties om te gaan. In de literatuur is al een protocol voor de behandeling van volwassenen verschenen waarin dit uitgangspunt centraal staat (Barlow en collega’s, 2014), maar stilaan verschijnen ook de eerste publicaties over transdiagnostische cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten (zie o.a. de artikelenreeks in het eerste nummer van de jaargang 2012 van het tijdschrift Cognitive and Behavioral Practice, het boek van Southam-Gerow dat in 2014 verschenen is en het eveneens in 2014 verschenen boek van Ehrenreich-May en Chu). De deelnemers aan de cursus maken kennis met deze vorm van therapie en leren hoe ze de principes ervan kunnen integreren in hun eigen behandelingen.

Na afloop van deze cursus:

  • heb je inzicht in recente wetenschappelijke kennis over emoties, emotieregulatie en het verband met psychopathologie
  • ben je bekend met diagnostische instrumenten om emotieregulatiestrategieën na te gaan bij kinderen en adolescenten
  • ken je de basisprincipes van transdiagnostische cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten en heb je inzicht in de wijze waarop deze therapie concreet vormgegeven kan worden
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
20
ja
€ 585 vrij van btw, inclusief lunch, koffie en thee, exclusief boek (prijspeil 2016).
14
toetsing en evaluatie
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in de jeugd-GGZ en die bekend zijn met de basisbegrippen van de cognitieve gedragstherapie.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.