Opleidingen details Iriszorg, afdeling, Nijmegen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering (ID nummer: 305632)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1811-1-2018 t/m 10-1-2021

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick, 2013) wordt gedefinieerd als een directieve en persoonsgerichte gespreksmethodiek. Motiverende Gespreksvoering (MGV) helpt de cliënt zijn ambivalentie ten aanzien van verandering te expliciteren en op te lossen waardoor de eigen motivatie tot verandering verhoogd wordt. De methodiek is directief omdat het zich specifiek richt op verhoging van de motivatie voor verandering.

MGV vereist een niet-moraliserende en accepterende grondhouding van de hulpverlener. In de methode staat de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal en worden de keuzes van de cliënt gerespecteerd en geaccepteerd.

In oorsprong is MGV ontwikkeld voor verandering van problematisch alcoholgebruik. De effectiviteit op dat gebied, maar ook problematisch gebruik van andere middelen, wordt inmiddels breed door onderzoek gedragen (Brown & Miller, 1993; Miller & Wilbourne, 2002; White et al., 2006; Smedtslund et al., 2011). MGV heeft zijn effectiviteit ook bewezen op andere gebieden in de gezondheidszorg, zoals bij cliënten met eetstoornissen, het bevorderen van dieetmaatregelen bij diabetes mellitus, veilig vrijen, meer bewegen en medicatietrouw (Heckman et al., 2010; Hettema, Steele, & Miller, 2005; O’Halloran et al., 2014; Rubak et al., 2005; Smith et al., 1997; Thompsen et al., 2011; Treasure, et al., 1999). Het effect van motiverende gespreksvoering is weliswaar bescheiden maar wel significant (Baron et al., in press).

Kernelementen Motiverende Gespreksvoering

MGV is te beschrijven in een aantal kernelementen. Eerste element is de zogenaamde spirit, een professionele attitude die gericht is op samenwerking met de cliënt (partnerschap), acceptatie van de cliënt en compassie met de cliënt. Onderdeel van de spirit is het ontlokken van uitspraken aan de cliënt die gaan over verandering, de eigen mogelijkheden en zelfvertrouwen aan de cliënt om deze verandering te bewerkstelligen. MGV onderscheidt een aantal processen in een hulpverleningstraject gericht op verandering. Dit tweede kernelement omvat de processen engageren, focussen, ontlokken en plannen. Een laatste kernelement zijn de basisvaardigheden die binnen elk proces worden ingezet, maar telkens met een ander doel. MGV is veel meer een set van samenhangende gespreksvaardigheden dan een enkelvoudige techniek. De kernelementen zijn ook terug te vinden in de opbouw van de e-learning modulen en de trainershandleiding.

De opzet:

Er kunnen verschillende niveaus van bekwaamheid gedefinieerd worden in relatie tot MGV, afgeleid van het model van leren volgens Miller (1990). Het eerste en meest basale niveau is relevante kennis over MGV. Dit wordt opgedaan tijdens de E learning en wordt in combinatie met het oefenen, herhaald tijdens de trainingsdagen en supervisies. Tijdens de training maken we gebruik van filmfragmenten, schrijfoefeningen en herkenninsoefeningen. Het tweede niveau is deze kennis toepassen: de behandelaar weet hoe hij deze kennis moet toepassen. Dit is een belangrijk onderdeel van de trainingsdagen. We gaan de theorie omzetten in het zelf doen. Tijdens de training doen we dit door te oefenen in rollenspellen en allerlei andere werkvormen. Vanaf het derde niveau spelen de vaardigheden een centrale rol: de behandelaar is in staat om de vaardigheden te laten zien. We oefenen hiermee tijdens de trainingsdagen en de supervisie bijeenkomsten. Het laatste niveau vindt plaats in het dagelijks professioneel handelen: de behandelaar is in staat om MGV in cliëntcontacten toe te passen. Dit wordt teruggekoppeld tijdens de tweede trainingsdag en de supervisiebijeenkomsten. In overleg met de deelnemers kan er afgesproken worden om tijdens de supervisies gebruik te maken van geluids- en beeldopnames. Er zal tijdens de supervisies in ieder geval ook geoefend worden.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • E-learning MGV van de GGZ Ecademy, 4 modules a 4 uur per stuk (niet meenemen in de accreditatie!!!)
  • De training MGV, 2  trainingsdagen van 09:30 tot 16:30 uur.
  • Supervisie, 2 x 1 ochtend 09:30 tot 12:30 uur.

De E-learning doet men thuis, voorafgaand aan de trainingsdagen. Dit is voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de training. Deze E-learning wordt niet meergenomen in de accreditatie. De E learning is op zichzelf al geaccrediteerd en deelnemers kunnen daar zelf de punten voor aanvragen.

Eindtermen van het trainingstraject Motiverende Gespreksvoering

  • Kennis hebben van de concepten en uitgangspunten van MGV
  • Kundig zijn in de basisvaardigheden van MGV. (ORBSI) Open vragen, Reflectief Luisteren, Bevestigen, Samenvatten, Informatie en Advies geven.
  • Kundig zijn in het identificeren van veranderdoelen
  • Kundig zijn in het geven van informatie en advies volgens MGV
  • Kundig zijn in het herkennen, uitlokken, bekrachtigen en reageren op verandertaal.
  • Het herkennen van behoudtaal en wrijving en kundig zijn in het reageren hierop.
  • Het kundig zijn in het maken van veranderafspraken
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Psychodiagnostisch WerkendenRegisterplein
Register Sociaal AgogenRegisterplein
Register Sociaal Juridisch DienstverlenersRegisterplein
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
16
ja
600 euro
18
Geen toetsing, wel evaluatie
Met goed resultaat afgeronden E learning MGV, van de GGZ Ecademy, 4 modules
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe training bestaat uit 2 volle dagen en 2 supervisie dagen. In totaal 18 uur.

Tijd09:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet gaat om 2 hele dagen en 2 ochtenden supervisie, totaal 18 uur

Tijd09:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet gaat om 2 hele dagen en 2 ochtenden supervisie, totaal 18 uur

Tijd09:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet gaat om 2 hele dagen en 2 ochtenden supervisie, totaal 18 uur

Tijd09:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet gaat om 2 hele dagen en 2 ochtenden supervisie, totaal 18 uur

Tijd09:30 - 16:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet gaat om 2 hele dagen en 2 ochtenden supervisie, totaal 18 uur.

Tijd09:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen2 hele dagen training en 2 halve dagen supervisie

Tijd09:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet gaat om 2 hele dagen training en 2 ochtenden Supervisie

Tijd00:09
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Tarweweg 20
6534 AM
Nijmegen
Postbus 6937
6503 GK
Nijmegen
0886061600
Selecteer een bestand aub.