Opleidingen details Interactie-Academie VZW

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Initiatie in systeemtheoretisch denken (ID nummer: 305535)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners3310-11-2017 t/m 9-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners3310-11-2017 t/m 9-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen3310-11-2017 t/m 9-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen40,2510-11-2017 t/m 9-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO3310-11-2017 t/m 9-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk40,2510-11-2017 t/m 9-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen40,2510-11-2017 t/m 9-11-2020

Deze cursus is bedoeld voor professionals die kennis wil maken met het systeemdenken en de communicatietheorie.
In herkenbare alledaagse situaties, zowel op het werk als in het maatschappelijk leven, wordt de systeemtheorie concreet. We kijken met een milde blik naar lastig gedrag, naar begrenzingen van mensen, naar onvermijdelijke kortsluitingen en conflicten, naar de unieke verwevenheid tussen een mens en zijn of haar particuliere sociale weefsel van verbindingen. We situeren mensen niet enkel in hechte familiale, collegiale en vriendschappelijke verbindingen maar ook in macroverbindingen zoals cultuur, sociale regelgeving, media, tijdsgeest, sociaal discours.
Via uiteenzettingen en oefeningen gaan we dieper in op de voortdurende en wederzijdse beïnvloeding tussen mensen, op de wijze waarop mensen communiceren en de betekenis ervan. We reflecteren over het belang van context, over hoe misverstanden ontstaan en hoe afwijkend gedrag begrepen kan worden. Belangrijke thema’s als het gevoel van eigenwaarde en de betekenis van emoties en lichaamsgewaarwordingen worden systeemtheoretisch gekaderd.
 

Nee
 Aandachtsfunctionarissen
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
SectorenOverigAlle sectoren
Tijd09:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Opleidingsinstituut, gespecialiseerd in de systeem- en communicatietheoretische benadering. Programma's voor psychotherapeuten, hulpverleners, kaderleden, managers, welzijnswerkers, orthopedagogen, psychologen enz. Ingebouwde klinische praktijk. Eigen tijdschrift, Systeemtheoretisch Bulletin. Onze opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie is erkend door de NVRG.

 

 

Van Schoonbekestraat 33
2018
Antwerpen
0032/3.2370152
Selecteer een bestand aub.