Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Protocol Woede, Wrok en Wraak - verdieping (ID nummer: 305333)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen64-6-2018 t/m 3-6-2021

Inhoud
In de workshop staan we stil bij technieken en strategieën om vastgelopen of moeizame WWW- behandelingen weer op gang te brengen. Het kan daarbij gaan om zeer geremde patiënten maar ook om patiënten die op het punt van exploderen staan. Dilemma’s van deelnemers vanuit de praktijk worden uitgewerkt en middels demonstraties en rollenspelen voorzien van mogelijke oplossingsstrategieën. Daarbij is voortdurend aandacht voor de speelruimte en veiligheid van de therapeut zelf. De workshop heeft daarnaast tot doel de toepassing van het protocol te verfijnen. Ook wordt stil gestaan bij (1) de conceptuele kant van het WWW-protocol (2) het gebruik van de ‘Vragenlijst Gerichte Boosheid’ en (3) wordt een update gegeven betreffende het lopende effectonderzoek.

Het doel (leerdoelen)
1. De deelnemer heeft een uitgebreid arsenaal aan tools om het protocol bij ‘moeilijke mensen’ toe te passen
2. De deelnemer heeft inzicht in de conceptueel kader van het protocol
3. De deelnemer is in staat de vragenlijst VGB toe te passen bij voor- en nametingen
4. De deelnemer is op de hoogte van de stand van zaken m.b.t. het effectonderzoek naar het protocol.

 

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
10
18
ja
225
6
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
deelnemers die de eendaagse workshop Woede, Wrok en Wraak reeds hebben gevolgd.
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.