Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Mentaliseren bevorderende begeleiding bij cliƫnten met een verstandelijke beperking (ID nummer: 305201)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie2715-1-2018 t/m 14-1-2021

Mentaliseren is het vermogen om na te denken over de gedachten, emoties, bedoelingen die je eigen gedrag of het gedrag van anderen bepalen. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB) een nieuwe methodiek. MBB is bekend als Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) binnen de ggz en is door de docenten vertaald naar het werkveld mensen met een verstandelijke (en visuele) beperking. In de cursus wordt ingegaan op hoe u mentaliseren kunt bevorderen bij uzelf en bij uw cliënt.
Cliënten met een verstandelijke (en visuele) beperking en een problematische gehechtheid hebben moeite met hun stress- en emotieregulatie. Ze kunnen minder goed over zichzelf nadenken en hun gevoelens herkennen en uiten. Met andere woorden: hun mentaliserend vermogen is niet of minder goed ontwikkeld. Dit kan leiden tot probleemgedrag of psychische problemen. Begeleiders die cliënten - met soms ernstige gedragsproblemen - ondersteunen, ervaren nogal eens handelingsverlegenheid in hun werk. Belangrijk is het dan dat de begeleider zelf blijft mentaliseren en probeert de spanning van de cliënt te verminderen. Dat betekent dat we niet alleen oog moeten hebben voor hoe het met de cliënt gaat, maar ook voor de hulpverlener, begeleider of leerkracht die in interactie met de cliënt is. Verstoringen in de interactie kunnen zowel te maken hebben met de cliënt als met de begeleider. Het bevorderen en in stand houden van een veilige gehechtheid bij kwetsbare cliënten geeft de beste uitgangspositie om te werken aan de ontwikkeling van hun mentaliserend vermogen.

Doel
U ontwikkelt kennis over belangrijke theoretische begrippen: mentaliseren, gehechtheid en stressregulatie. Tevens leert u over de normale ontwikkeling van het mentaliseren bij kinderen en de specifieke aspecten bij de doelgroep kinderen met een verstandelijke en/of visuele beperking.
Door het oefenen van vaardigheden in het methodisch kunnen toepassen van de MBB basishouding en de verschillende interventies, verwerft u inzicht in het herkennen van goed en beperkt of niet mentaliseren, bij uzelf en cliënten.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
14
18
ja
795
18
28
276
toetsing en evaluatie
Gz-psycholoog BIG
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
NVO Orthopedagoog-generalist
Basispsycholoog
Orthopedagoog
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Hbo-verpleegkundige
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Maatschappelijk werker
Vaktherapeut
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.