Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Kinder- en jeugdrecht in kort bestek (ID nummer: 304533)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie209-3-2018 t/m 8-3-2021

In de opleidingen van pedagogen en psychologen is er zelden expliciet aandacht voor juridische kwesties. De ontwikkelingen in de jeugdzorg leiden er echter toe dat hulpverleners steeds meer op de hoogte moeten zijn van juridische aspecten van hun vak. Deze cursus biedt je een grondige kennismaking met het kinder- en jeugdrecht, toegespitst op die onderwerpen die voor de praktijk van de jeugdzorg het meest relevant zijn. Hulpverleners, leerkrachten en artsen zijn gespitst op signalen van mishandeling of verwaarlozing. Dat heeft in veel gevallen juridische consequenties.

Hulpverleners in de jeugdzorg merken dat de problemen van aangemelde kinderen complexer worden. Veel ouders kunnen daar niet mee omgaan, waardoor ingrijpen van de kinderrechter dichterbij komt. Hier tegenover staat dat de gemeenten pro-actiever moeten zijn sinds de stelselherziening. Gemeenten moeten ingrijpen in gezinnen proberen te voorkomen door het netwerk in te schakelen en preventieve activiteiten te ontwikkelen. Alle betrokkenen bij een gezin zullen alerter moeten zijn, of het nu om kindermishandeling of een vechtscheiding gaat. Dit leidt bijvoorbeeld tot een nieuwe werkwijze als gezinsgeneriek werken: één gezin, één plan, één regisseur.
Sinds 1 januari 2015 is het tuchtrecht van toepassing op iedereen die een hbo-functie uitoefent in de jeugdhulpverlening. Dit heeft ook voor de hele werkvloer consequenties; er zijn onder andere nieuwe normen voor verantwoorde werktoedeling.

Ten slotte zijn er ontwikkelingen in het rechtssysteem met gevolgen voor de hulpverlening en de hulpverlener. De rechten van de cliënt liggen meer dan vroeger wettelijk vast. Hulpverleners hebben tal van wettelijke plichten, bijvoorbeeld op het gebied van informatieverstrekking aan cliënten en ouders. In deze cursus verdiep je je in deze thema’s.

Doel
Na afloop van deze cursus:

  • Heb je meer inzicht in de belangrijkste juridische aspecten van de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen
  • Heb je meer inzicht in de mogelijke juridische consequenties van het handelen van hulpverleners
  • Ken je de consequenties van de invoering van de nieuwe Jeugdwet

Uitgebreide info: http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/kinder-en-jeugdrecht-in-kort-bestek.aspx
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
20
ja
€ 665 vrij van btw, inclusief reader, koffie en thee (prijspeil 2016).
13,3
25
230
toetsing en evaluatie
(Ortho)pedagogen, (kinder)psychologen en andere (HBO)-professionals die bij een instelling of vanuit eigen praktijk werken in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. Enige werkervaring is gewenst.
Hoofdniveau
Jeugd
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.