Opleidingen details Interactie-Academie VZW

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Narratieve hulpverlening - verdiepingscursus (ID nummer: 304499)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVRG - Nascholingscursus4217-11-2017 t/m 16-11-2020

De narratieve principes en methodieken uit de basiscursus worden theoretisch verfijnd en uitvoerig getraind. Dominante verhaallijnen leren we verder uitrafelen, en we oefenen met het ombuigen van probleemverhalen naar alternatieve en meer verbindende verhalen. We gaan aan de slag met specifieke cliëntvragen en met het implementeren van narratieve ideeën in de eigen werkcontext. We maken kennis met narratieve concepten zoals ‘absent but implicit’, ‘sociaal discours’, ‘identiteitsvertogen’ en onderzoeken de mogelijkheden van het ‘dubbel luisteren’, ‘deconstructie van machtspraktijken’, ‘rijkere beschrijvingen van identiteiten’. Gedurende deze verdiepingsdagen leren we een narratief hulpverleningsproces in de steigers te zetten (scaffolding conversations). We bekijken waar deze benadering hand in hand gaat met de systeemtheorie en waar deze benaderingen elkaar aanvullen.

Ook in deze cursus wordt afwisselend gewerkt met uiteenzettingen, demonstratie- en ervaringsoefeningen, rollenspelen, filmopnames en casuïstiekbesprekingen.

Opbouw en doelstellingen

Aan de hand van voorgeschreven instructies en vragen doet een deelnemer twee soorten intakes bij dezelfde casus: de ene intake vertrekkend vanuit de meer traditionele benadering, de andere vanuit een narratieve benadering. De verschillende ervaringen inventariseren en bekijken op hun mogelijkheden

Welke professionele ideeën duwen ons in de ene of de andere aanpak?

In groepjes wordt nagedacht welke praktijken mogelijks bij een intake of eerste gesprekken een aantal narratieve en collaboratieve principes recht doen. (wederzijdsheid, cliënt expert van zijn ervaringen en zijn leven, de hiërarchische relatie zo klein mogelijk houden, van arme naar rijkere verhalen)

Tegelijk nadenken op welke wijze onze intake vragen reeds een interventie op zich zijn en op welke wijze we van bij de start ‘rijkere verhalen’ kunnen neerzetten met mogelijks her-verbindende effecten (met hun waarden en belangrijke anderen)

Intake als re-connectie : demonstreren en in groepjes inoefenen

Voorleggen en bestuderen van verschillende assessment lijsten en exploreren welke mogelijks tot ‘rijkere beschrijvingen’ kunnen leiden

Opstellen narratieve handelingsplannen en verslaggeving : verschillende mogelijkheden inoefenen op basis van de eigen casuïstiek en cliëntmateriaal van de deelnemers.

 

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
18
ja
972
42
toetsing en evaluatie
Deelnemers moeten eerst Narratieve inspiraties in de hulpverlening - Basiscursus of level 1 aan het Institute of narrative therapy (www.instituteofnarrativetherapy.com) volgen.
Tijd09:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Opleidingsinstituut, gespecialiseerd in de systeem- en communicatietheoretische benadering. Programma's voor psychotherapeuten, hulpverleners, kaderleden, managers, welzijnswerkers, orthopedagogen, psychologen enz. Ingebouwde klinische praktijk. Eigen tijdschrift, Systeemtheoretisch Bulletin. Onze opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie is erkend door de NVRG.

 

 

Van Schoonbekestraat 33
2018
Antwerpen
0032/3.2370152
Selecteer een bestand aub.