Opleidingen details TIMM Consultancy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Veiligheidsplanning en risicotaxatie. Van onveilig naar veilig, van lastig naar krachtig. (ID nummer: 304178)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1630-10-2017 t/m 29-4-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 730-10-2017 t/m 29-4-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek730-10-2017 t/m 29-4-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1530-10-2017 t/m 29-4-2021
K&J/OG opleiding - overige taken230-10-2017 t/m 29-4-2021

Bij het vergroten van veiligheid binnen gezinnen zijn hulpverleners geneigd zich vooral te richten op veranderbaar actueel zorgelijk gedrag van kinderen en ouders binnen het gebied van eigen aandacht en expertise. Ze kiezen veelal voor interventies om opvoedvaardigheden te versterken, zelfs wanneer dat eerder niet of te weinig resultaat heeft gehad. Een breder perspectief op de problemen ontbreekt. Denk aan ouders die bijvoorbeeld door de stress van financiële problemen niet of nauwelijks de rust hebben om stil te staan bij hun opvoedgedrag, laat staan de energie hebben om daarin verandering aan te brengen. Daarnaast leiden dergelijke interventies pas op langere termijn tot gedragsverandering, op korte termijn worden de kinderen nog steeds geconfronteerd met het risicovolle gedrag van ouders. Bovendien is niet alle gedrag veranderbaar en is het bijvoorbeeld voor kinderen uit een gezin met ouders met een verstandelijke beperking van belang dat er steeds veilige volwassenen meekijken en meedoen in de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Door onderscheid te maken tussen wat er enerzijds direct aan veiligheid voor kinderen nodig en waarvoor veiligheidsplanning belangrijk is, en anderzijds te kijken naar wat er op langere termijn nodig is om de veiligheid vast te houden met behulp van risicotaxatie kunnen bovengenoemde valkuilen worden ondervangen.

Tijdens deze training wordt, in korte colleges verspreid over de dagen, theoretische achtergrondinformatie aangereikt, deze wordt steeds verbonden aan oefeningen en casuïstiek. De deelnemers aan de training versterken hun handelingsrepertoire en oefenen met gespreksvoering. Hierbij is speciaal aandacht voor het werken vanuit een veranderingsgerichte houding met behulp van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte technieken. Voor verdieping over gespreksvoering en visualisering van risico’s en veiligheid worden verschillende technieken toegelicht; ‘Assessmentframework van Partnering for Safety / Samenwerken aan Veiligheid voor veiligheidsplanning, de ‘Risico ballon’ en pictogrammen voor het in kaart brengen van risicofactoren die in het gezin spelen.

Inhoud van deze training

Het belang van onderscheid tussen acute risico’s voor de fysieke veiligheid van kinderen en structurele risicofactoren die ernstig bedreigend zijn voor ontwikkeling van kinderen en hun veiligheid van kinderen structureel ondermijnen,

Werken aan directe veiligheid door veiligheidsplanning, vormgeven aan veiligheidsplannen met input van ouders, kinderen, (professionele) netwerk, criteria om veiligheidsplannen aan te toetsen

Risicofactoren voor Kindermishandeling; kennen, herkennen en bespreken met als achtergrondkennis en werkwijze Care-nl,

Werken aan structurele veiligheid door risico gestuurde zorg, (verder) inventariseren van werkpunten en motiverende gesprekstechnieken.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
16
ja
n.v.t.
16
toetsing en evaluatie
Deelnemers dienen ervaring te hebben t.a.v. veiligheidsplanning
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd9:30 - 17:00
LocatieOldenzaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany training

Tijd9:30 - 17:00
LocatieBorne (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany training

Tijd9:30 - 17:00
LocatieBorne (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany training

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd9:30 - 17:00
LocatieBorne (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany training

Tijd09:30 - 17:00
LocatieBorne (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany opleiding

Tijd09:30 - 17:00
LocatieBorne (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany opleiding

TIMM Consultancy is het bureau voor training en coaching van Margreet Timmer te Smilde. TIMM Consultancy biedt training en coaching voor organisaties en individuen werkzaam binnen de hulpverlening. TIMM Consultancy werkt onder andere voor instellingen voor geïndiceerde zorg, Bureaus Jeugdzorg, GGZ instellingen, instellingen voor de zorg voor mensen met een beperking en diverse opleidinginstituten. TIMM Consultancy verzorgd o.a. de training Samenwerken aan Veiligheid (Partnering for Safety), signaleren, handelen en bespreekbaar maken van kindermishandeling, werken met de meldcode KM, oplossingsgericht werken, e.d.

Lijsterstraat 8
9422KA
Smilde
0629492615
Selecteer een bestand aub.