Opleidingen details De Theraplay Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Level I Theraplay® & MIM (basistraining) (ID nummer: 302466)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2614-12-2017 t/m 13-6-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 2014-12-2017 t/m 13-6-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek514-12-2017 t/m 13-6-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie414-12-2017 t/m 13-6-2021
K&J/OG opleiding - overige taken114-12-2017 t/m 13-6-2021

 

Theraplay® is een methodisch goed onderbouwde therapie voor ouder en kind, afkomstig uit Amerika. Therplay verbetert het gedrag van het kind en zijn emotionele toestand door de ouder-kind relatie te versterken. De therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn (haar) liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten. Dit helpt het kind om zich veilig te voelen;  hij (zij) voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard, waardoor het kind zich op een veilige manier aan de ouder kan hechten.

Theraplay onderscheidt zich van andere vormen van kindertherapie:

- Ouders of verzorgers van het kind spelen een belangrijke rol.  Zij zijn aanwezig bij de sessies en worden daarin actief betrokken.

- Het is actief, inter-persoonlijk en vooral leuk. Het is geen ‘praat-therapie’

- Er wordt snel resultaat ervaren

- Theraplay is gebaseerd op de hechtingstheorie (attachment theory). Dit is het inmiddels breed geaccepteerde idee dat de ouder-kind relatie aan de basis ligt van een gezonde ontwikkeling.

- Het richt zich op het ‘hier en nu’; niet op wat er in het verleden is gebeurd.

- Omdat het geen betrekking heeft op verbaal of symbolisch begrip (geen taal, geen verbeeldend spel) kan het al gebruikt worden bij hele jonge kinderen en bij kinderen met ontwikkelingsachterstanden.

- De ‘Theraplay methode’ kan eenvoudig worden overgenomen van de klinische setting naar de thuissituatie, waardoor lange termijn resultaten mogelijk zijn.

- Theraplay behandeling is mogelijk voor kinderen van alle leeftijden, van baby tot adolescent.

Theraplay is succesvol ingezet om kinderen te helpen met een grote variëteit aan problemen:

- Acting-out gedrag: boosheid, agressie of storend gedrag

- Opstandig of controlerend gedrag

- Verlegen, teruggetrokken of aanhankelijk / claimend gedrag

- Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie of  uithuisplaatsing(en)

- een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing

- ontwikkelingsstoornissen (Asperger, ASS, ADD/ADHD)

- gedragsproblemen op school of met leeftijdsgenoten

Basistraining,  Level 1 Theraplay® & MIM 

De basiscursus Theraplay & MIM is een 4 daagse training, waarin de grondbeginselen van Theraplay worden uitgelegd en geoefend. Deelnemers leren de Marschak Interaction Method (MIM = ouder-kind spelobservatie) in te zetten als diagnostisch instrument en deze te analyseren middels de vier Theraplay-dimensies: structuur, verbondenheid, verzorging en uitdaging. Er wordt uitgebreid in gegaan op de structuur en het verloop van een therapie.

Aan het eind van de training zijn de deelnemers in staat om de  Theraplay-technieken op eem beginnend niveau toe te passen in de praktijk.

De training is bestemd voor universitair of HBO geschoolde (jeugd)hulpverleners die ervaring hebben in het werken met kinderen en hun ouders: (ortho)pedagogen, ( GZ- of kinder & jeugd)psychologen,  (consultatiebureau)artsen, (kinder)psychiaters, speltherapeuten, systeemtherapeuten e.d.

Deelnemers leren elementen van Theraplay toe te passen in de praktijk en al spelend en door eigen ervaring als cursist de contactversterkende functie van de diverse spelactiviteiten te herkennen.

Op de 4e dag van de training leveren de deelnemers een opdracht in. Deze opdracht bestaat uit het maken van een behandelvoorstel voor Theraplay met een gezin dat zij kennen uit hun werksituatie. Dit kan een huidige cliënt zijn of een cliënt die de deelnemer  eerder behandeld heeft gehad.  De deelnmers maken aan de hand van de opgedane kennis een kort behandelvoorstel en schrijven een sessieplan met de opgedane kennis van de cursus.  

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
8
18
ja
€ 1100
26
toetsing en evaluatie
deelnemers hebben een HBO+ of universitaire opleiding in de geestelijke gezondheidszorg en zijn werkzaam met ouders en kinderen.
Bestand 
LEVEL 1 Theraplay®.docx256 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:45
LocatieLoulé (PT) (Toon kaart)
Opmerkingende eerste 4 dagen in de Algarve, 5e dag in Amersfoort, De Theraplay Academie

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvanaf 1 januari is de training verdeeld 5 dagen ipv 4 dagen.

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingende laatste dag is uitgesteld vanwege Corona pandemie

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvanaf januari 2020 is de training 5 dagen ipv 4 dagen

Tijd9:00 - 17:00
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieLoulé (PT) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
Locatie

Tijd9:30 - 17:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

De Theraplay Academie verzorgt trainingen van het Theraplay® Instiitute uit Evanston (IL), USA.
Theraplay is een methode om de ouder-kind interactie te versterken en wordt veel gebruikt als therapie voor kinderen met hechtingsproblemen. Voor de diverse trainingen wordt zowel gebruik gemaakt van Amerikaanse trainers als van de Nederlandse trainers (op dit moment 2 personen) die zijn opgeleid door het TI in Evanston. 

Aanvrager, Bettie Sleeuw is psycholoog NIP, Theraplay®Therapeut, - Trainer en -Supervisor en is ingeschreven als docent in het CRKBO register.

De Theraplay Academie is erkend door het CRBO als organisatie en hoeft daardoor geen BTW te heffen. 

 

Arabische Zee 18
3825 WG
Amersfoort
06-53277611
Selecteer een bestand aub.