Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Neuropsychologie en Neuropsychiatrie (ID nummer: 302091)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie277-3-2018 t/m 6-3-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 117-3-2018 t/m 6-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek167-3-2018 t/m 6-3-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie107-3-2018 t/m 6-3-2021

Niet-aangeboren hersenletsel wil zeggen: beschadiging van het hersenweefsel door een hersenaandoening die op enig moment na de geboorte is ontstaan en die niet samenhangt met zwangerschap en bevalling. Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is niet een medische diagnose maar een verzamelnaam voor meerdere aandoeningen die beschadiging van hersenweefsel tot gevolg hebben. Door de gevolgen van die beschadiging ontstaat een breuk in de levenslijn. Uitgangspunt is dus dat de weefselbeschadiging gevolgen heeft die merkbaar zijn in het dagelijks leven en die de patiënt in een nadelige positie brengen.

Vaak is er sprake van een complexe combinatie van stoornissen, beperkingen en handicaps, zodat de patiënt en zijn directe omgeving een beroep op meerdere zorgaanbieders moeten doen. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan vele oorzaken hebben, waarbij er een onderscheid kan worden gemaakt tussen traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel.

De gevolgen van hersenletsel kunnen velerlei zijn en kunnen worden onderverdeeld in psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld depressie), gedragsproblemen (bijvoorbeeld agressie), persoonlijkheidsveranderingen (bijvoorbeeld egocentrisme) en cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld ernstige geheugenproblemen, planningsproblemen). Daarnaast is er vaak sprake van lichamelijke beperkingen zoals verlammingen of een langdurige toestand van verlaagd bewustzijn. De psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen worden hier  samengevat als de neuropsychiatrische gevolgen van NAH. Neuropsychiatrische gevolgen worden daarbij gedefinieerd als psychiatrische stoornissen of symptomen als gevolg van hersenweefselbeschadiging of stoornissen in de hersenfuncties.

Het succes van elke behandeling hangt daarom af van de kwaliteit van de diagnostiek. Bij neuropsychiatrische problemen is er vrijwel altijd sprake van een complexe verwevenheid van cognitieve stoornissen, gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. Voordat er dan ook wordt behandeld, moet zorgvuldig nagegaan worden hoe het probleemgedrag kan worden begrepen. In de analyse van het probleemgedrag dient in het bijzonder aandacht gegeven te worden aan de vrijwel altijd aanwezige cognitieve stoornissen. In de cursus zal de hersenen – cognitie – gedrag analyse besproken worden als denk- werkmodel.

Doelstelling

  • Het diagnostisch proces in de neuropsychologie volgt de empirische cyclus en is per definitie hypothesevormend en –toetsend. Het is daarmee een gefaseerd proces. Dit proces loopt van aanmelding en definiëring van de vraagstelling via dossieronderzoek, anamnese en heteroanamnese, het formuleren van hypothesen naar onderzoeksoperationalisatie, onderzoeksafname (waarin ook neuropsychologisch testonderzoek), gedragsobservaties, verwerking en toetsing van hypothesen, en mondt uiteindelijk uit in een integrale beschrijving van patiëntgegevens en het beantwoorden van de vraagstelling in een rapportage.Na afloop van de cursus bent u meer bekwaam in het opstellen van een neuropsychologische hypothese
  • Analyse van de gestoorde én intact gebleven cognitieve functies en het emotioneel- gedragsmatig functioneren bij een individuele patiënt; analyseren van de mate waarin neuropsychologische problemen en klachten terug te voeren zijn op neurologische, organisch-cerebrale pathologie, onderliggende neuropsychiatrische of ontwikkelingsstoornissen, dan wel bepaald worden door andere (stoor) factoren (bijvoorbeeld pijn, angst, vermoeidheid, persoonlijkheidsproblematiek, somberheid, onderpresteren). Na afloop van de cursus heeft u meer kennis van neuropsychologische diagnostiek in relatie tot gedragsproblemen / psychiatrische problematiek.
  • U bent in staat om specificatie van de consequenties te geven die de verschillende gestoorde en intact gebleven functies of een gestoorde functieontwikkeling<
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
19
ja
1225
27
toetsing en evaluatie
Zeer gewenst is: Twee jaar werkervaring binnen een patiƫntenpopulatie waarbij sprake is van cognitieve stoornissen door neurologische schade (hersenletsel, parkinson, huntingon e.d.).
Bestand 
NAH - publieksinfo.docx59 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenUitvoering is geannuleerd

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.