Opleidingen details Red Levens

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED (ID nummer: 302047)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Algemeen715-2-2018 t/m 14-2-2019

BHV cursus Omschrijving is;

Het doel van de cursus is bedrijfsmedewerkers te leren effectief op te treden bij ongevallen en/of calamiteiten.

De opleiding richt zich op ontruiming, brandbestrijding en eerste hulp. Ook reanimatie en het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt behandeld. Ook richt de cursus zich op een stuk preventie, dus voorkomen van calamiteiten, door bewustwording te creëren en  daardoor risico’s te beperken. Daarnaast leren de cursisten adequaat de eerste vijftien minuten na een ongeval of calamiteit te overbruggen. Na deze eerste vijftien minuten is over het algemeen deskundige hulp van brandweer, GGD of politie aanwezig.
De cursus vindt plaats volgens Arbowet-conforme doelstellingen (Artikel 15, 2e lid).

8.30-8.45 uur welkom en voorstellen en dagindeling doornemen

8.45-8.55 uur filmpje autopulse en botboring

8.55-9.35 uur reanimeren in de 4 stappen schema volgsens de NRR met snelle kantelmethode

9.35-10.00 uur afwisselen hulpverlener en stabiele zijligging en van buik naar rug draaien

10.00-10.20 uur reanimatie met AED

10.20-1035 uur pauze

10.35- 10.45 uur Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.

10.45-11.10 uur mbv Lotusslachtoffer wordt botbreuken, beknellen, kneuzen en wondverzorging behandeld

11.10-11.25 uur mbv Lotusslachtoffer brandwonden door contactbranden maar ook chemische brandwonden besproken.

11.25-11.45 uur mbv Lotusslachtoffer wordt schedelbasisfractuur, hersenschudding, hersenvliesontsteking en bloedneus nagespeeld

11.45-11.55 uur mbv Lotusslachtoffer wordt aandacht geschonken aan beroerte

11.55-12.10 uur mbv Lotusslachtoffer epilepsie wordt nagespeeld en besproken

12.10-12.20 uur mbv Lotusslachtoffer verslikken wordt geoefend

12.20-12.30 uur mbv Lotusslachtoffer suikerziekte

12.30-13.00 uur lunchpauze

13.00-13.15 uur uitleg branddriehoek

13.15-13.40 uur uitleg verschillende blusmiddelen voor verschillende doeleinden.

13.40-14.25 uur mbv mobiele blusunit worden er 2 tot 3 diverse branden pp geblust.

14.25-14.40 uur koffiepauze

14.40-15.00 uur Communicatie. De samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? 

15.10-15.55 uur Hoe vindt de alarmering plaats?
Ontruiming. Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht?

15.55-16.05 uur geënsceneerde ontruimingsoefening

16.05-16.25 uur nabespreking ontruimingsoefening

16.25-16.30 uur afsluiting cursusdag

Verlenen van Eerste Hulp 
In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind:
Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
Slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de BAC-benadering (bewustzijn, ademhaling, circulatie). Van bewustzijnsvermindering tot aan reanimeren en het gebruik van de AED. Volgens de Richtlijnen van de NRR en ERC. 
Hoe te handelen bij, bijvoorbeeld, shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen, luchtwegblokkades en oogletsels.
Al onze instructeurs zijn Oranje Kruis gecertificeerd.

Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming (BO)
In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind:
Beperking en bestrijding van een beginnende brand. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. De cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. De onderdelen zijn: branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blustoestellen, elektriciteitskasten en gevaarlijke stoffen.
Communicatie. De samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident?
Hoe vindt de alarmering plaats?
Ontruiming. Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Hoe om te gaan met eventuele pers?

         

BHV cursus Omschrijving is;

Het doel van de cursus is bedrijfsmedewerkers te leren effectief op te treden bij ongevallen en/of calamiteiten.

De opleiding richt zich op ontruiming, brandbestrijding en eerste hulp. Ook reanimatie en het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt behandeld. Ook richt de cursus zich op een stuk preventie, dus voorkomen van calamiteiten, door bewustwording te creëren en  daardoor risico’s te beperken. Daarnaast leren de cursisten adequaat de eerste vijftien minuten na een ongeval of calamiteit te overbruggen. Na deze eerste vijftien minuten is over het algemeen deskundige hulp van brandweer, GGD of politie aanwezig.
De cursus vindt plaats volgens Arbowet-conforme doelstellingen (Artikel 15, 2e lid).

 

Verlenen van Eerste Hulp 
In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind:
Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
Slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de BAC-benadering (bewustzijn, ademhaling, circulatie). Van bewustzijnsvermindering tot aan reanimeren en het gebruik van de AED. Volgens de Richtlijnen van de NRR en ERC. 
Hoe te handelen bij, bijvoorbeeld, shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen, luchtwegblokkades en oogletsels.
Al onze instructeurs zijn Oranje Kruis gecertificeerd.

Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming (BO)
In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind:
Beperking en bestrijding van een beginnende brand. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. De cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. De onderdelen zijn: branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blustoestellen, elektriciteitskasten en gevaarlijke stoffen.
Communicatie. De samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident?
Hoe vindt de alarmering plaats?
Ontruiming. Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Hoe om te gaan met eventuele pers?

 Verpleegkundigen
 Verzorgenden
Cursus
Bestand 
redlevensbhv 2018 pe.pdf10843 KB
 
155
Tijd8:30 - 16:30
LocatieOldenzaal (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 16:30
LocatieOldenzaal (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 16:30
LocatieOldenzaal (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 16:30
LocatieOldenzaal (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 16:30
LocatieOldenzaal (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 16:30
LocatieOldenzaal (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 16:30
LocatieOldenzaal (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 16:30
LocatieOldenzaal (NL) (Toon kaart)

LocatieOldenzaal (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 16:30
LocatieOldenzaal (NL) (Toon kaart)

Red Levens is een bedrijf op het gebied van veiligheid. De cursussen die wij o.a. geven zijn BHV , reanimatie en AED, kinderEHBO, Levens Reddend Handelen, Voorbehouden Handelingen. Ook geven we Beheerder Brandmeldinstallatie, VCA/VOL, Veilig werken met gevaarlijke stoffen e.d. Uiteraard geven we ook alle herhalingscursussen hiervan.

Papaverstraat 44
7572 AR
Oldenzaal
Kamille 51 7577 HT Oldenzaal
7577 HT
Oldenzaal
0541296882
Selecteer een bestand aub.