Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Differentiaal diagnostiek bij mensen met dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen en nabootsing (ID nummer: 301661)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie2219-1-2018 t/m 13-4-2019

De diagnostiek van dissociatieve symptomen is in de meeste opleidingen een onderbelicht thema. De toenemende aandacht voor de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering op de lange termijn maakt verdieping van diagnostische kennis ten aanzien van traumagerelateerde problematiek - waaronder de complexe posttraumatische stress stoornis en de dissociatieve stoornissen - echter noodzakelijk. In deze cursus wordt ingegaan op de differentiaal diagnostiek tussen dissociatieve stoornissen, de cluster B persoonlijkheidsstoornissen met dissociatieve symptomen, nagebootste stoornis en co-morbiditeit met andere stoornissen. Uw diagnostische vaardigheden worden vergroot om dissociatieve symptomen te leren herkennen en adequaat te kunnen behandelen. Op grond van de aard en de ernst van de dissociatieve problematiek en de persoonlijkheidsproblematiek volgt de indicatie voor verschillende behandeltrajecten.

Doel

  • Herkennen/vaststellen van dissociatieve symptomen
  • Herkennen van traumagerelateerde comorbiditeit
  • Onderscheiden van dissociatieve stoornis, persoonlijkheidsstoornis (vooral cluster B) (met dissociatieve symptomen) en nagebootste stoornis.
  • Inzicht in mogelijke verklaringen van dissociatieve symptomen, differentiaal diagnostiek en beloop van de stoornissen
  • Overzicht en kennis van het beschikbare psychiatrische instrumentarium
  • Kunnen gebruiken van psychodiagnostische middelen in de diagnostiek van patiënten met dissociatieve symptomen
  • Kennis hebben over verschillen in behandeling van dissociatieve symptomen bij dissociatieve stoornis, cluster B persoonlijkheidsstoornis en nagebootste stoornis
  • Kennis hebben van het fasengerichte behandelmodel voor dissociatieve stoornissen
(Meerdaagse) Nascholing
995
incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken
Hoofdniveau
Consultatieve en –Ziekenhuispsychiatrie
Psychotherapie en Psychiatrie
Forensische psychiatrie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep staat voor ontwikkeling van mensen. Dat doen we door gedragswetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden beschikbaar en toepasbaar te maken – voor en door professionals. Zo leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van leven in de samenleving.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.