Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Systeemtherapie (basisopleiding) (ID nummer: 301443)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie602-1-2018 t/m 1-1-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 452-1-2018 t/m 1-1-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek152-1-2018 t/m 1-1-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie392-1-2018 t/m 1-1-2021

In deze algemene basiscursus komen de basisbegrippen en basiselementen van de systeemtherapie aan bod. Er wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de systeemtherapie en de verscheidene perspectieven die de systeemtherapie rijk is. De verschillende manieren van kijken naar gezinnen vullen elkaar aan. In deze cursus leert de deelnemer om vanuit meerdere perspectieven naar gezinnen te kijken en verantwoorde keuzes te maken welke interventies in te zetten. In de cursus wordt veel aandacht besteed aan het actief inoefenen van systemische vaardigheden, zoals het hanteren van de context, het werken met systemische hypothesen en verscheidene manieren van systemisch vragen en bevragen. Eigen aan systeemtherapie is ook dat men actief gebruik maakt van krachten en mogelijkheden, zowel van cliënten, gezinnen, als van de eigen persoon van de hulpverlener en de eigen hulpbronnen uit de context, rond de hulpverlener. Het kijken naar de eigen persoon van de therapeut neemt een belangrijke plaats in. Daarbij is het belangrijk om zowel zicht te krijgen op de eigen krachten en kwaliteiten als oog te hebben voor iemands valkuilen. Dit steeds in een veilige context waar de opleiders mede zorg voor dragen. 

Leerdoelen:

Deelnemers kunnen reflecteren op normale gezinsprocessen.

Deelnemers kunnen reflecteren op de rol van gender, cultuur en sociale klasse. Zij zijn bewust van hun eigen (voor) oordelen.

Deelnemers beheersen de basisideeën uit de systeemtherapie: van individu naar systeem, van lineair naar circulair, van éénheid naar diversiteit, van causaliteit naar perspectiefdenken.

Deelnemers zijn in staat de verschillende perspectieven in de systeemtherapie te onderscheiden en juist toe te passen op casuïstiek.

Deelnemers beheersen non-specifieke therapeutische vaardigheden zoals contact maken, de samenwerking aangaan, nieuwsgierigheid, reflexiviteit, communiceren (verbaal-nonverbaal),

Deelnemers beheersen de nodige vaardigheden om systeemgericht te werken, zoals circulaire hypothesen formuleren en toetsen, circulair vragen stellen, gezinstaxatie, onderscheid inhoud-betrekking.

Deelnemers hebben kennis over en beheersen vaardigheden passend bij het communicatief perspectief.

Deelnemers hebben kennis over en beheersen vaardigheden passend bij het structureel perspectief.

Deelnemers hebben kennis het contextuele denken, het gezinsfasenmodel, de levenscyclus van een gezin en beheersen de vaardigheden om met gezinnen vanuit dit perspectief te werken, zoals het maken van een genogram etc.

De deelnemers hebben kennis en vaardigheden voor het toepassen van het ervaringsgericht perspectief. Zoals het gebruik van de taal van beelden, symbolen en metaforen, mythen, non-verbale interventies.

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
16
ja
1750
60
toetsing en evaluatie
Geen
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieMaarsbergen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOranjestad (AW) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.