Opleidingen details Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma
Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) (ID nummer: 301005)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen3029-11-2018 t/m 28-11-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het tweede gedeelte van de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) opleiding is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de training wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves.

De opleiding bevat concreet:
• Uitbreiding aanpak van trauma-gerelateerde symptomatologie
• Behandeling van patiënten met meervoudig of complex trauma
• Identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen
• Het gebruik van cognitive interweaves
• Stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI)
 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
15
80
ja
1270 Euro
32
toetsing en evaluatie
Voorwaarde voor deelname aan de vervolgopleiding is dat cursisten met het basisprotocol goed uit de voeten kunnen en inmiddels veel ervaring hebben opgedaan met het behandelen van mensen met EMDR. Dit is om ervoor te zorgen dat er tijdens de cursus daadwerkelijk met het nieuwe materiaal kan worden geoefend. Deelnemers dienen daarnaast volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van het: 'Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma'. [Auteurs: De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2003). Uitgever: Swets & Zeitlinger: Lisse [ISBN 90 265 1724 6]. en 'Praktijkboek EMDR': Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen.
[Redactie: Ten Broeke, E, De Jongh, A. & Oppenheim H-J. (2008). Uitgever: Harcourt Publishers: Amsterdam [ISBN 978 90 265 1839 3].

Om aan de vervolgopleiding deel te kunnen nemen is bovendien de voorwaarde gesteld dat de deelnemers één of meerdere individuele supervisie-contacten over de toepassing van EMDR bij eigen cliënten hebben gehad, waarbij kon worden gedemonstreerd dat zij het basisprotocol goed beheersen.

In de context van het eigen maken van EMDR is ervoor gekozen een model te hanteren dat is gebaseerd op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die inmiddels al bij hem/haar aanwezig zijn. Het supervisietraject in het kader van EMDR is een vorm van competentiegestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat er een aantal duidelijke criteria is opgesteld waaraan de supervisant moet voldoen wil hij of zij aan de vervolgopleiding kunnen deelnemen. Deze lijst, 'supervisiebeoordelingsformulier' genoemd, bevat vrijwel alle essentiële elementen, ofwel 'deelcompetenties' van het EMDR basisprotocol. Het is de bedoeling dat dit formulier hulp biedt bij het feedback geven, het vaststellen van de deelcompetenties van het basisprotocol die de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt in samenzijn met één van de erkende EMDR supervisoren en met behulp van één of meerdere video-opname van patiënten uit de praktijk. U vindt hierbij een voorbeeld van het formulier. Lees dit alstublieft goed door, omdat dit u goed kan helpen ter voorbereiding van het supervisietraject.

Er wordt van deelnemers verwacht dat zij een verklaring van een erkende EMDR supervisor inleveren bij de inschrijvingsbalie voor aanvang van de cursus. Zonder supervisieverklaring kan niet aan de vervolgopleiding worden deelgenomen. Indien niet aan deze voorwaarden voor deelname wordt voldaan betekent niet als vanzelfsprekend dat deelname is geannuleerd. De annuleringsvoorwaarden blijven dus onverkort geldig.
Leden van de Vereniging EMDR Nederland kunnen een lijst opvragen van erkende supervisoren voor EMDR.
Bestand  
EMDR vervolgtraining 2012.pdf22-9-2017 11:2575 KB
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
LocatieDen Dolder (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieDen Dolder (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieDen Dolder (NL) (Toon kaart)

Ons centrum verzorgt de door de Vereniging EMDR Nederland geaccrediteerde EMDR opleidingen in Nederland. Inschrijvingen verlopen via de website: www.emdropleidingen.nl

Soestdijkseweg-Noord 333
3723 HB
Bilthoven
030 2294675