Opleidingen details Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basisopleiding EMDR (ID nummer: 301001)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie2421-9-2018 t/m 16-11-2019

De EMDR basiscursus is in principe gericht op het leren toepassen
van EMDR bij ongecompliceerde posttraumatische stress-stoornis
(zogenaamd type I trauma) en andere 'aan trauma gerelateerde'
angststoornissen. Hoogstens zijdelings kan aandacht worden
besteed aan specifieke doelgroepen en/of stoornissen, zoals
complexe PTSS. Om deze problematiek te kunnen behandelen
wordt de EMDR vervolgtraining noodzakelijk geacht.

(Meerdaagse) Nascholing
1270
De kosten van de basisopleiding EMDR bedragen 1270 Euro (inclusief lunches, thee/koffie en diner, maar exclusief BTW). Het cursusboek en een CD met audiostimulatie zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsbrief met nadere gegevens en instructies, onder andere over de wijze van betaling. Bij annulering vier weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld minus de administratiekosten (25 Euro) gerestitueerd. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang wordt 50% (minus 25 Euro) gerestitueerd. Bij afmelding binnen twee weken vindt geen restitutie plaats. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Psychotherapie en Psychiatrie
Tijd09:30 - 17:30
LocatieDen Dolder (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieDen Dolder (NL) (Toon kaart)

Ons centrum verzorgt de door de Vereniging EMDR Nederland geaccrediteerde EMDR opleidingen in Nederland. Inschrijvingen verlopen via de website: www.emdropleidingen.nl

Soestdijkseweg-Noord 333
3723 HB
Bilthoven
030 2294675
Selecteer een bestand aub.