Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd (ID nummer: 298950)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2126-3-2018 t/m 25-3-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1026-3-2018 t/m 25-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek1126-3-2018 t/m 25-3-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie2126-3-2018 t/m 25-3-2021

Het herkennen van de gedragskenmerken bij een autismespectrumstoornis (ASS) én het begrijpen en spreken van de ‘autistische taal’ zijn cruciaal in het kader van de diagnostiek, de behandeling en begeleiding. In deze cursus leer je de vertaalslag maken van gedrag naar autistisch denken. Je oefent vaardigheden om bij een vermoeden van een ASS de juiste vragen aan ouders/verzorgers te stellen. Ook oefen je om observatie- en onderzoeksgegevens ten behoeve van de beeldvorming te analyseren. Verder is er in de cursus aandacht voor de veranderingen in de classificatie van ASS in de DSM-5, krijg je handreikingen en oefen je vaardigheden om een ASS beter te leren onderscheiden van andere ontwikkelings- en psychiatrische stoornissen.

Een goede beeldvorming biedt perspectief op een passende behandeling of begeleiding. In de cursus is hier ook aandacht voor. We staan stil bij de invloed van een ASS op het gezin en de wijze waarop een ouderbegeleider oudergericht kan werken. Daarnaast krijg je handreikingen voor behandeling (van co-morbiditeit of problemen in gedrag) en het trainen van vaardigheden.

Na afloop van deze cursus:

  • ben je in staat om gedragskenmerken van autismespectrumstoornissen bij kinderen en jeugdigen in de verschillende levensfasen te herkennen
  • ben je in staat de vertaalslag te maken van gedrag naar autistisch denken
  • beschik je over basiskennis en -vaardigheden om bij vermoeden van ASS de juiste vragen te stellen en kritisch te observeren en testgegevens (ook kwalitatief) te analyseren
  • beschik je over basiskennis om ASS te onderscheiden van andere ontwikkelings- en psychiatrische stoornissen bij kinderen en jeugdigen
  • beschik je over meer kennis en vaardigheden op het gebied van ouderbegeleiding en de specifieke inkleuring hiervan door de ASS bij het kind en/of de ouder(s)
  • beschik je over meer kennis en basisvaardigheden met betrekking tot diverse behandel- en trainingsmogelijkheden in relatie tot ASS

Voor uitgebreide informatie:

https://pao.nl/cursus-autismespectrumstoornissen-bij-kind-en-jeugd/

 

 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
18
ja
890
21
toetsing en evaluatie
Psychologen en pedagogen werkzaam in de GGZ, eerstelijnspraktijken, jeugdhulpverlening, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en onderwijs die enige kennis en ervaring hebben op het gebied van autismespectrumstoornissen.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.