Opleidingen details Vrouw&Zorg (VrouwenZorg)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

VROUW&ZORG: Vroegsignalering Kindermishandeling (Workshop) (ID nummer: 298852)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Vroeg signalering (N)3 
Scholing vroegsignalering (O)3 

 

Basis Workshop Vroegsignalering Kindermishandeling-Huiselijk geweld
Interactieve verdiepingsscholing


Deze scholing bestaat uit een bijeenkomst
De leerdoelen worden behaald middels verdiepende theorie. Aanvullend kan men de scholing Communicatie in moeilijke situaties volgen waar men dieper ingaat op de communicatieve vaardigheden in diverse "moeilijke" situaties.

Omschrijving:
Tijdens de kraamperiode kan het zijn dat de kraamverzorgende, verpleegkundige of de verloskundige signalen ziet die mogelijk duiden op met kindermishandeling of huiselijk geweld. Om hierin goed beslagen ten ijs te komen heeft Vrouw&Zorg een scholing opgezet die zowel verdieping als toepassing in zich heeft. De scholing bestaat uit een bijeenkomst.

Bijeenkomst:
Ter voorbereiding krijgt de deelnemer een online reader en kan middels een e-toets haar eigen kennis toetsen.
Tijdens deze bijeenkomst zal er verdieping plaatsvinden in de meldingsprocedure, theoretische achtergrond bij kindermishandeling en huiselijk geweld, communicatie in moeilijke situaties, overdracht en samenwerking met andere disciplines en instanties. Dit allemaal aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Voorkennis:
De deelnemers bereiden zich voor middels een voorbereidende basisreader Vroegsignalering.

Leerdoelen bijeenkomst:

De deelnemer heeft inzicht in:
- achtergronden en vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld
- meldingsprocedure (AMK),
- wijze van signaleren, benoemen en bespreken van meldingsituatie
- effecten, gevolgen en risicofactoren in het geval van kindermishandeling en huiselijk geweld, - - de kenmerken bij kind/cliënt in geval van kindermishandeling en huiselijk geweld
- eigen normen en waarden, verantwoordelijkheid,
- wijze van consultatie en overdracht/melding
- advisering en ondersteuning

Contact:

tel: 06 81 12 75 05
email: info@vrouwenzorg.nl

 

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
Hoofdniveau
Cliƫntgerichtheid
Welbevinden en veiligheid
Integratie kind in gezin
Vroegsignalering
Zorgplan
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Samenwerking Zorgketen
Tijd15:30 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 18:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd13:00 - 16:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Opleidingsbureau Vrouw&Zorg - Vrouwenzorg

Vrouwenzorg - Vrouw&Zorg verzorgt scholingen op het gebied van Verloskunde, Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde. Doelgroep: 1' en 2' lijns Verloskundigen, A(n)IOS, verpleegkundigen en kraamverzorgenden.
Vrouw&Zorg is een CRKBO erkend opleidingsbureau (non-profit) en hierdoor ook BTW vrijgesteld.

Het scholingsaanbod wordt o.a. op de Vrouwenzorg opleidingslocaties in Amsterdam en Heerenveen verzorgd en kan ook als incompanyscholing worden aangevraagd.

Scholingen in o.a.:
- Reanimatie pasgeborene (NLS), NEOPUFF, Acute Verloskunde, Partus assistentie, Diversiteit en cultuur, Lachgas tijdens de baring, Bloeddrukmeten, Injecteren, Zorg rondom katheter en zorg rondom infuus, Verlieskunde (perinatale sterfte), Communicatie in moeilijke situaties, Psychiatrie en verloskunde, Couveuse nazorg, CTG beoordeling en interpretatie etc.

Jan Evertsenstraat 763, 2e verdieping
1061 XZ
Amsterdam
Herentalsstraat 64
1066NL
Amsterdam
0681127505
Selecteer een bestand aub.