Opleidingen details Schirris en van Ramshorst

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Methodieken ten behoeve van gezinsfase ontwikkelingen (ID nummer: 298599)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVRG - Nascholingscursus406-10-2017 t/m 5-10-2020

"Methodieken ten behoeve van gezinsfase ontwikkelingen”

Inhoud

Vanuit het gezinsfaseperspectief wordt met behulp van verschillende systeemtherapeutische methodieken de ontwikkeling van gezin(sleden) gestimuleerd. 

De eerste dag staat in het teken van een algemene kennismaking met veel aandacht voor manieren waarop de systeemtherapeut kinderen kunnen betrekken in gezinstherapie en hoe ze gezinstherapiesessies vorm kunnen geven.

In de tweede dag leren we de cursist schakelen en verbinden tussen metaniveau en gedetailleerde processen. Deze dag zoomen we in op het kind en vervolgens op de ouders. Voor de focus op het jonge kind gebruiken we een gastdocente voor een introductie van de Infant Mental Health.

Als expert van de postmoderne systeemtherapie verzorgt Tineke Haks een verdiepende dag voor de gezinsfase met latentiekinderen. Zij leert de cursisten een narratief therapie proces vorm te geven.

In de vierde dag pakken we het thema hechting in het werken met pubers op met de hechtingsgerichte gezinstherapie (AFFT) van Daniel Hughes met als gastdocente Elien van Oostendorp.

Vervolgens staan we uitgebreid stil bij de identiteitsontwikkeling van de adolescent vanuit een psychodynamisch perspectief. We reflecteren op de specifieke problematiek van de adolescentie, het spanningsveld tussen toenemende autonomie en gezinsinteracties. Tijdens deze dag is er ook aandacht voor hulp aan getraumatiseerde jongeren vanuit de narratieve therapie.

Op de laatste dag is er ruimte voor de verbinding, toetsing en afsluiting. Maar tevens is er aandacht voor de grotere context  en voor de systeemtherapeut die zich steeds meer als een expert kan opstellen, onder andere in de rol van consultant. Tijdens deze dag kunnen we uitvoeriger ingaan op culturele aspecten die een rol kunnen spelen in context en behandeling.

 

Doelen

De cursisten krijgen een verdieping aangeboden in het werken met gezinnen tijdens verschillende gezinsfase waar kinderen of jeugdigen nog een rol spelen.

De cursiten leren vanuit verschillende theoretische perspectieven een gezinstherapeutisch proces aan te gaan

De cursisten leren een speelsere en creatievere houding aan te nemen

Voor gedetailleerde  doelen en de per dag te behalen competenties wordt verwezen naar het draaiboek. Daarbij gaan wij ervan uit dat de cursisten alle door de NVRG vereiste competenties van de 132 uur systeemtherapie basisopleiding beheersen.

 

Doelgroep

Systeemtherapeuten die werken met gezinnen met kinderen en/of jongeren maar ook systeemtherapeuten die zich daar juist in willen gaan verdiepen.

 

Docenten

Gerrit van Ramshorst, psychotherapeut, opleider, (leer)supervisor NVRG/NVP & VGCt

Monique Schirris, psychotherapeut, (leer)supervisor NVRG/VKJP/NVP

Naast deze docenten worden er voor verschillende cursusdagen gastdocenten uitgenodigd.

 

Praktisch 

Locatie
De cursus wordt gegeven in Het Lichthuis, Waagplein 10 in Weesp

Inschrijving en tarief
Het tarief voor deze specialistische cursus is inclusief lunch € 1.140,-
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Monique Schirris
Telefoon: 06-20278552 E-mail: m.c.schirris@kpnplanet.nl
www.psychotherapieensupervisie.nl

 

Erkenning

Bij de NVRG  is accreditatie aangevraagd voor 40 nascholingspunten.

 

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
16
ja
€ 1.140,-
40
toetsing en evaluatie
Systeemtherapeuten die werken met gezinnen met kinderen en/of jongeren maar ook systeemtherapeuten die zich wat gemakkelijker willen voelen met deze doelgroep
Tijd09:30 - 17:00
LocatieWeesp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSpecialistische cursus voor opleidingsroute en voor nascholing

Tijd09:30 - 17:00
LocatieWeesp (NL) (Toon kaart)

Instituut voor systeemtherapeutische en supervisoren opleidingen

Mr. J.C. Bührmannlaan 15-17
1381 GH
Weesp
06-20278552
Selecteer een bestand aub.