Opleidingen details Nascholing in de zorg Kerstenvandepol

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Thuis in andere culturen augustus 2017 (ID nummer: 297961)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing algemeen (O)2 
Scholing allochtone Zorg c.q. interculturele vaardigheden (O)2 

scholing Thuis in andere culturen kraamverzorgenden
Duur 2 uur en 30 minuten

 

Doelstelling van de scholing is bewustwording van eigen culturele identiteit in relatie tot uitoefen van het beroep. Waardoor risicovol gezondheidsgedrag bij gezinnen met een andere culturele achtergrond verminderd. Er worden interventies aangereikt om gezonds vaardigheden bij deze gezinnen te vergroten.

 

Deze algemene doelstelling wordt geconcretiseerd in gedragstermen

-Deelnemers zijn alert op de specifieke gezondheidsrisico’s bij andere culturen en weten hoe te handelen.

- deelnemers kunnen communicatie tips toepassen

- Deelnemers hebben kennis over de achtergrond van migranten en culturele en religieuze gewoonten ( reader) ?
-De cultureel competente beroepsattitude van de deelnemers is versterkt op het gebied van open, eerlijke, geïnteresseerde en risicogeleide communicatie met de kraamvrouw en haar sociale netwerk

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
€75
Hoofdniveau
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Tijd14:30 - 17:30
LocatieBennekom (NL) (Toon kaart)

Tijd14:30 - 17:30
LocatieMeppel (NL) (Toon kaart)

Tijd14:30 - 17:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd14:30 - 17:30
LocatieBennekom (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 18:00
LocatieZwaag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 13:00
LocatieZwaag (NL) (Toon kaart)

Kerstenvandepol verzorgt al jarenlang scholingen in de kraamzorg en in de keten kraamzorg, verloskunde en jeugdgezondheidszorg. We richten ons vooral op de communicatieve vaardigheden, beroepshouding en de daarmee verwante competenties. In onze werkwijze is de aansluiting bij de praktijkervaringen van de deelnemers cruciaal en de opvatting dat leren ook leuk mag zijn.
We hebben diverse materialen ontwikkeld zoals de trainershandleiding vroegsignalering in de kraamperiode en de handleiding Kinderen die opvallen in de kraamzorg. We werken vraaggericht en meestal incompany. Symposia, workshops voor ketenpartners enz. verzorgen wij ook. We hechten aan kwaliteit en borging van vaardigheden, houding en kennis. Organisaties doen ook een beroep op onze expertise bij het uitzetten, implementeren en borgen van trajecten, we denken graag mee!

Tielseweg 32
4012BK
Kerk Avezaath
0344681991
Selecteer een bestand aub.