Opleidingen details Dialexis Advies BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Intensieve 10 daagse DGT Training (ID nummer: 297913)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen7020-11-2017 t/m 19-5-2021
 1. deelnemers kunnen de ZEN principes in DGT en de integratie hiervan in de praktijk uitleggen
 2. deelnemers kunnen het belang van het consultatie team in DGT naar voren brengen
 3. deelnemers kunnen de consultatie team strategegieën zoals toegepast in DGT uitleggen
 4. deelnemers kunnen de telefonische consultatie- en andere op generalisatie gerichte strategieën in DGT uitleggen
 5. deelnemers kunnen de suïcide crisis protocollen van DGT uitlegggen en toepassen
 6. deelnemers kunnen een holistische theorie opstellen over patienten met borderline problematiek en daardoor bepalen welke behandeldoelen gesteld kunnen worden.
 7. deelnemers kunnen een functieanalyse maken van het borderline probleemgedrag (vaststellen wat op gebied van cognitieve herstructurering, verwerven van vaardigdheden en bewerken van geconditioneerde emotionele responsen bij patienten noodakelijk is)
 8. deelnemers kunnen een ketenanalyse maken van gedragspatronene van patienten met ernstige emotieontregeling/ borderline problematiek/suicidaliteit
 9. deelnemers kunnen vaststellen wat op gebied van cpognitieve herstructurering, verwerven van vaardigheden en bewerken van geconditioneerde emotionele responsen bij collega's (en zichzelf) noodzakelijk is.
 10. Deelnemers kunnen mindfulness toepassen.
 11. Deelnemers kunnen de structuur van een DGT programma bewaken en uitvoeren.
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
16
30
ja
2150
175
toetsing en evaluatie
HBO Academisch
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieAmstelveen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:30
LocatieAmstelveen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)

Dialectische gedragstherapie is het meest onderzochte behandelprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. DGT is een kosteneffectieve behandelmethode, die voorkomt dat professionals burn-out raken. In Nederland bestaan meer dan 25 DGT teams, waarvan het merendeel al langer dan 10 jaar bestaat.
DGT wordt sinds 1995 in Nederland toegepast. In de loop van de jaren heeft Dialexis, het opleidings- en trainingsinstituut voor DGT in Nederland, in nauwe samenwerking met het trainingsinstituut van Marscha Linehan in Seattle, haar trainingsaanbod verfijnd en steeds meer afgestemd op wat in de Nederlandse GGZ noodzakelijk is. Zo wordt in workshops en trainingen aandacht besteed aan de toepassing van DGT bij borderline patiënten met co morbide stoornissen (verslaving, eetstoornissen), in verschillende settings (forensische psychiatrie, jeugdzorg, licht verstandelijk gehandicaptenzorg, binnen een intramurale setting), maar wordt ook aandacht besteed aan de implementatie en organisatie van DGT programma’s. Supervisie die leidt tot certificering van individuele therapeuten en trainers, maar ook tot accreditering van teams is sinds kort eveneens mogelijk.

Dialexis Advies is gelieerd aan Behavioral Tech, LLC, Seattle, USA.
Dialexis Advies is opgenomen in het CRKBO.

Biezendwarsstraat 7
6541 ZE
Nijmegen
06 51282074
Selecteer een bestand aub.