Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EMDR en persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen en jongeren (ID nummer: 296024)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie610-10-2017 t/m 9-4-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1,510-10-2017 t/m 9-4-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek1,510-10-2017 t/m 9-4-2021

Inhoud:

Doorgaans kan EMDR als traumabehandeling worden toegepast zonder dat er veel aandacht besteed moet worden aan het vormgeven van de werkrelatie met de cliënt. Dit is anders als het gaat om de toepassing van EMDR bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen. Hun kernopvattingen interfereren sterk met het therapieproces. De manier waarop ze naar zichzelf kijken, is vaak rigide en de opvatting van anderen betreft ook de therapeut. De wijze van reageren vanuit hun opvattingen, gedachten en gevoelens kunnen henzelf, het therapieproces én de therapeut ontregelen. Hierbij speelt overdracht een rol van betekenis, vaak als gevolg van activatie van trauma’s. De therapeut dient zich dan bewust te zijn van zijn tegenoverdracht (valkuilen). Daarom is het van belang om voorafgaand aan de daadwerkelijke EMDR behandeling samen met de cliënt te voorspellen wat er kan gebeuren, zowel in het therapieproces als in de werkrelatie en te bespreken hoe hier mee om te gaan. Dit alles geldt zowel voor de behandeling van volwassenen als voor jongeren bij wie deze persoonlijkheidsstoornissen al in ontwikkeling zijn.

In de ochtend besteden we aandacht aan persoonlijkheidsstoornissen (i.o) en bij behorende disfunctionele [kern]opvattingen (i.o.). Vervolgens bekijken we onder welke condities EMDR toegepast kan worden (indicatiestelling voor rechtsom zoek strategie). Hierna gaan we dieper in op kernopvattingen en wat de valkuilen hiervan zijn voor de werkrelatie en therapie proces (relatiegericht therapieplan). In de middag gaan we praktischer aan de slag met het voorspellen van mogelijke stagnaties bij het toepassen van EMDR in het algemeen en in het bijzonder bij de eigen casus ( zoals cognitieve interweaves en imaginaire rescripting). Hierbij komen - op een humoristische wijze - ook de tegenoverdrachtsreactie (anti therapeutische reacties) van de therapeut aan de orde en vervolgens serieuzer, hoe je deze reacties diagnostisch en therapeutisch kunt aanwenden in het behandelproces.

Tijdens deze workshop heeft elke deelnemer een toepasselijke casus in zijn hoofd die gedurende de dag ‘meeloopt’. Gedurende deze dag wordt het geleerde teruggekoppeld naar de eigen casus.

Het doel (leerdoelen):

- Cursisten hebben kennis van disfunctionele schemata passend bij de verschillende persoonlijkheidsstoornissen (kernopvattingen, voorspellende- en als-dan opvattingen) en kunnen deze bespreekbaar maken met de cliënt.

- Cursisten hebben kennis van de valkuilen in de behandelrelatie (overdracht en tegenoverdracht) a.g.v. de disfunctionele schemata en kunnen dit diagnostisch en therapeutisch aanwenden.

- Cursisten hebben kennis van de 8 stappen ter voorbereiding op de EMDR-behandeling bij persoonlijkheidsstoornissen en weten hoe deze toe te passen.

- Cursisten kunnen EMDR-behandeling toepassen bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen (i.o.) 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
10
24
ja
225
6
Geen toetsing, wel evaluatie
Deze workshop is bedoeld voor EMDR-therapeuten die opgeleid zijn door een door de VEN geaccrediteerde basis- en vervolgtraining EMDR en werken met jeugd/(jong)volwassenen
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.