Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Gezinsgesprekken (ID nummer: 295303)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen3029-1-2018 t/m 28-1-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk3029-1-2018 t/m 28-1-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen3029-1-2018 t/m 28-1-2021

Als er problemen spelen in een gezin, is het vaak het meest effectief om meerdere gezinsleden bij de hulpverlening te betrekken en hen met elkaar in gesprek te brengen. Maar:
Hoe voer je gezinsgesprekken?
Hoe creëer je een veilige sfeer, waarin open gepraat kan worden en ieder zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt?
Hoe zorg je ervoor dat de verschillende meningen en perspectieven van de verschillende gezinsleden aan bod komen?
Hoe voorkom je dat gezinsleden elkaar alleen maar aanvallen en beschuldigen?
Wat zijn mogelijkheden om veranderingen op gang te brengen?
Wat zijn bruikbare werkvormen om kinderen actief bij het gesprek te betrekken?
U krijgt praktische handvatten aangereikt, die u in staat stellen de regie in handen te houden en richting te geven aan het dynamische proces tijdens een gezinsgesprek.

Doel
Je krijgt inzicht in de mogelijkheden om de onderlinge dynamiek tussen gezinsleden te beïnvloeden. Hierdoor wordt jouw zelfvertrouwen en slagvaardigheid tijdens het voeren van gezinsgesprekken vergroot. Je beschikt over een breed repertoire aan werkvormen, waarmee je kunt aansluiten bij de behoeften van het betreffende gezin.

Nee
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.