Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs (ID nummer: 295199)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk52,251-11-2017 t/m 30-4-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen52,251-11-2017 t/m 30-4-2021

Als je werkt in de zorg of in het onderwijs dan sta je middenin een veranderende organisatie. Werk je als functioneel of inhoudelijk leidinggevende? Dan heb je te maken met (een team van) medewerkers waarin onzekerheid en frustratie kunnen heersen. Cliënten, studenten/leerlingen, ouders of het management stellen zich veeleisend op. Je positie en expertise worden niet altijd als vanzelfsprekend gezien. Maar ook het contact met ketenpartners wordt complexer en belangrijker. Kortom zorg en onderwijs worden anders georganiseerd en werkcontext en –inhoud veranderen veel. Juist in deze periode is het essentieel om effectieve beïnvloedingsvaardigheden te hebben en deze bewust in te zetten.In deze cursus leer je hoe je succesvol invloed kunt uitoefenen op gedachten en gedrag van individuen en teams.

De cursus biedt je bewustzijn, intensieve ervaringen en reflectiemogelijkheden waarin je op een aansprekende wijze wordt geconfronteerd met jouw eigen drijfveren én die van anderen. Beiden spelen een belangrijke rol bij effectief beïnvloeden.

In een sfeer van veiligheid ontdek je hoe je ongewild weerstand veroorzaakt, hoe dit te voorkomen en hoe je weerstand beïnvloedt. Je leert wat je moet doen om jouw eigen soms ongewenste volgzaamheid of dominantie te herkennen en om te buigen naar effectief gedrag waarmee je invloed uit kunt oefenen. Je leert de intrinsieke motivatie van anderen aan te boren en hen te inspireren. Voorafgaand aan de training wordt er een 360° meting van je beïnvloedingsstijlen gemaakt door jouw collega's, medewerkers, leidinggevende en eventuele externen.


Doel

Na afloop van de cursus:

  • Je hebt inzicht in de sterke en zwakke kanten van beïnvloedingsstijlen als inspireren, consulteren, overtuigen, onderhandelen en druk uitoefenen.
  • Je hebt zicht op je eigen beïnvloedingsgedrag.
  • Je hebt je impact vergroot en kunt de interactie met anderen strategischer ‘managen’.
  • Je hebt zicht op jouw belangen, belemmeringen en mogelijkheden in relatie tot die van anderen.
  • Je kent theorieën en modellen waaronder een strategisch beïnvloedingsmodel. Dit beïnvloedingsmodel helpt je om grip te krijgen op het verloop van de interactie met anderen.
  • Je beheerst vaardigheden die je in staat stellen om gericht invloed uit te oefenen oftewel strategisch te beïnvloeden.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
Nee
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenBedrijfsgebondenArbo
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
SectorenOverigAlle sectoren
Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd09:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.