Opleidingen details Opleidingsinstituut Kraamzorg Het Groene Kruis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Zorg bij premature, dysmature en zieke pasgeborenen (ID nummer: 294112)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(2019 Categorie B) Scholing Kraamzorg in specifieke situaties 2Vanaf 1-4-2019
Scholing algemeen / overig (2016)2 

Er vind een verschuiving plaats in de zorg rondom de pasgeborene, prematuren, dysmaturen en of zieke pasgeborenen. Ze komen eerder thuis of de situatie is dusdanig dat de pasbeborene niet op de kinderafdeling meer wordt opgenomen. Voor de kraamverzorgenden betekent dit, wanneer je kwaliteit van zorg wilt bieden er voldoende kennis op dit gebied moet zijn.

Doel van deze scholing is daarom dat:

  • Kraamverzorgenden voldoende kennis hebben van de zorg in het ziekenhuis, zodat zij kunnen aansluiten op deze zorg, zodat de zorg op een zelfde manier wordt doorgevoerd in de thuissituatie met de mogelijkheden die er thuis zijn.
  • Kraamverzorgende dezelfde informatie geven thuis, aangepast op de gezondheidssituatie van de pasgeborene, afgestemd met de zorgverleners in het ziekenhuis en binnen de mogelijkheden van de thuissituatie.
  • Kraamverzorgenden op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.
  • Er een uitwisseling plaatsvindt van ervaringen en ideeën.
 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
0
Hoofdniveau
Welbevinden en veiligheid
Integratie kind in gezin
Zelfredzaamheid ouders
Vroegsignalering
Professionaliteit
Samenwerking Zorgketen
Tijd14:30 - 17:00
Locatie Groningen (NL) (Toon kaart)

Tijd14:30 - 17:00
Locatie

Tijd18:30 - 21:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 21:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 21:30
Locatie

Kraamzorg Het Groene Kruis is een kraamzorgaanbieder in het noorden van het land. We bieden op jaarbasis aan ongeveer 4000 klanten kraamzorg en dat doen we samen met bijna 200 kraamverzorgenden.
Missie en Visie
Onze missie:
Samen zorgen wij voor de beste start van moeder en kind en integratie van de baby in het gezin. Het Groene Kruis is toonaangevend en levert de beste kraamzorg in de keten van geboortezorg in Noord-Nederland, gebaseerd op de ideale balans tussen professionaliteit en de wensen van de interne & externe klant.
Onze visie:
De beste kraamzorg wordt integraal geleverd in een keten van geboortezorg. Onze kraamzorg is gericht op autonomie van moeder/verzorger van het kind in deze wereld. Ieder mens is uniek en waardevol. Elke medewerker draagt bij aan het succes van Het Groene Kruis. Wij geloven in de ontwikkeling van het potentieel van onze klanten en onze medewerkers. Medewerker en klant waarderen elkaar om wie ze zijn en wat ze doen. Hierin staan respect, veiligheid, betrokkenheid, openheid en betrouwbaarheid centraal.

Queridolaan 5
9721 SZ
Groningen
Postbus 4044
9701 EA
Groningen
050-3666422
Selecteer een bestand aub.