Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hulpverlenen aan slachtoffers van loverboyproblematiek (ID nummer: 293466)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners104-7-2017 t/m 3-7-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen164-7-2017 t/m 3-7-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk164-7-2017 t/m 3-7-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen164-7-2017 t/m 3-7-2020

Inleiding en inhoud
In de VB-sector is er toenemend aandacht voor de problematiek van loverboys. Dit is nodig, omdat meisjes en jonge vrouwen met een verstandelijke beperking extra risico lopen worden om het slachtoffer te worden van loverboys of zeer foute vriendjes. Vaak gaat het om meisjes en vrouwen met een kwetsbare achtergrond, regelmatig zijn er al langer (grote) problemen op psychisch en/of sociaal gebied. Door het slachtofferschap worden deze extra vergroot en komen er nieuwe dynamieken en problemen bij. Dit maakt deze casuïstiek altijd hoog-complex.

In de begeleiding van vrouwelijke cliënten met een verstandelijke beperking en hun omgeving is het nodig om kennis en kunde over loverboyproblematiek te integreren met inzichten over verstandelijke beperking, sociaal-emotionele ontwikkeling, psychiatrie, risicotaxatie en ketenzorg.
Ook wordt er in de cursus stilgestaan bij de moeite die slachtoffers hebben om de draad van hun leven weer op te pakken en de problemen die ze daarbij in hun omgeving tegenkomen.
Tot slot is er aandacht voor wettelijke kaders. Wat zijn de juridische opties en hobbels in de aanpak van gedwongen prostitutie bij meisjes en jonge vrouwen? Hoe moet er in deze situaties worden omgegaan met regels over privacybescherming?

De deelnemer wordt uitgenodigd om eigen casuïstiek in te brengen. Deze zal dan worden gebruikt om het geleerde direct toe te passen. Daarbij kan ook ruimte worden gemaakt om vaardigheden voor te doen en/of te oefenen, waarbij elementen uit de presentie, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken worden ingezet.

Doel
Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer zicht op risicofactoren en kan men vroegsignalering doen. De deelnemer kent de belangrijkste do’s en don’ts voor hulpverleners in de verschillende fasen van het loverboyproces en weet hoe verschillende partijen in de keten ieder hun eigen rol hebben.

Nee
 CliĆ«ntondersteuners
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.