Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus ’Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief’ (ID nummer: 293266)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie40 

Leerdoel:
Na de cursus kan de deelnemer met de in de cursus aangeboden kennis op methodische wijze en met een juiste attitude mensen behandelen en begeleiden met functiestoornissen van de bekkenbodem met in achtneming van verschillende patiëntvariabelen, zoals leeftijd en geslacht.

Omschrijving:
Mensen worden zich steeds bewuster van hun eigen gezondheid en de zelfzorg daarin. Voorheen was het bij stoornissen in het bekkenbodemgebied, bijvoorbeeld na een bevalling of bij het ouder worden, niet vanzelfsprekend dat men hulp bij die zelfzorg vroeg. Het bekkenbodemgebied werd als taboe beschouwd. Dit is gelukkig minder geworden, nu men ziet hoeveel positieve inbreng onder andere de fysiotherapeutische zorg kan hebben. Dat betekent dat deze zorg veelvuldig gevraagd wordt. Van de fysiotherapeut die tegenwoordig mensen met bekkenbodemklachten behandelt, wordt verwacht dat zij of hij beschikt over specifieke kennis en vaardigheden en daarnaast een goede attitude heeft.

De onderwerpen in de cursus zijn gerangschikt in themablokken. Oefentherapie heeft in de NPi-cursussen over dit thema altijd prioriteit en een sterk accent gehad. Dit zal zo blijven en zelfs worden uitgebreid en aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. In deze praktische cursus zal derhalve veel worden gewerkt met casuïstiek en praktijk in kleine subgroepen van maximaal 16 cursisten. Dit om het hele scala van oefentherapeutische mogelijkheden in z’n volle omvang goed aan bod te laten komen. Tijdens de cursus zullen regelmatig evaluatiemomenten worden ingepland om een optimaal leerresultaat te bewerkstelligen. Aangezien de behandeling en begeleiding van kinderen (onder de 16 jaar) en oudere patiënten (boven de 70 jaar) om een heel specifieke aanpak vraagt, worden deze doelgroepen niet in de cursus besproken.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Bestand 
programma_1800181.pdf74 KB
Hoofdniveau
Bekkenfysiotherapie
Tijd09:00 - 21:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.