Opleidingen details Zielsbelang

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Werken met het trauma- overlevings- en gezonde deel in het therapeutisch proces (ID nummer: 293113)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

In deze cursus leer je procesmatig werken met een praktisch diagnose- en therapie-overstijgend model van psychopathologie en psychotherapie van Franz Ruppert - psychotherapeut en hoogleraar in München - waarbij een traumadeel, overlevingsdeel en gezond deel bij wordt onderscheiden. Aan de orde komt hoe deze delen zich manifesteren in de therapeutische relatie en het therapeutisch proces, waarin ze experiëntieel voor therapeut en client te onderscheiden zijn, en hoe je er fasegericht bij kan aansluiten, kan invoegen, en het therapeutisch proces daarbij in de goede richting kan sturen. Het temporele aspect van verandering wordt hierbij met name benadrukt. 

Dit model kan worden gevolgd als een experiëntele verdieping van een schemagerichte manier van werken waarbij overlevingsdelen en traumadelen vaak via de meerstoelentechniek en imaginatie en rescripten worden benaderd. In deze cursus wordt aan dit werk een procesmatige verdieping gegeven in het therapeutisch proces en door het werken met (trauma)opstellingen, waarbij de delen op een dynamische wijze worden ingezet ten behoeve van het veranderingsproces.

 

Leerdoelen:

Kennis van en inzicht in de theorie van de meergenerationele psychotraumatologie en identiteitsgerichte psychotherapie van Franz Ruppert

Het leren werken met een casusconceptualisatie op grond van trauma-, overlevings- en gezond deel bij psychopathologie

Het kunnen herkennen van en invoegen bij deze delen in het therapeutisch proces

Het kunnen invoegen waar de client “zit” in dit proces op zowel verbale als experiëntiele wijze

Het kunnen herkennen van de verschillende ritmes (het hoe) waarin de verschillende delen zich tijdens het therapeutisch proces manifesteren

Het leren invoegen bij en helpen transformeren van het ritme van het veranderingsproces bij de cliënt

 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
1150
30
toetsing en evaluatie
CRKBO
Geen
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:30
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Instelling voor psychotherapie, coaching, supervisie en onderwijs

Nico Scheepmakerpad 12
4103 VG
Culemborg
0615891758
Selecteer een bestand aub.