Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EMDR voor psychotrauma, vierdaagse basisopleiding (ID nummer: 292206)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen284-10-2017 t/m 17-11-2020

Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, instructies, dvd-demonstraties en praktische oefeningen. Deze EMDR basisopleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Doelstellingen
Aan het eind van de cursus beheerst u het EMDR basisprotocol (zowel de geest als de letter) en past u het ook regelmatig toe bij niet al te gecompliceerde casuïstiek.

Opzet
U dient het 'Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma' vooraf te bestuderen. Op dag 1 zal er een kennistoets worden afgenomen over de bestudeerde stof. Hierdoor bent u bij aanvang van de cursus reeds bekend met de theorie en kan er veel tijd worden besteed aan het oefenen en aan de fijne kneepjes van het vak. Bij het oefenen met het protocol in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Tijdens de derde en vierde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen naar aanleiding van de ervaringen met EMDR in de praktijk. Er wordt met name aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) dvd-fragmenten van EMDR-zittingen.

Een cursus omvat 4 bijeenkomsten, de eerste cursusdag start om 09.30 uur en eindigt om 20.00 uur. De overige 3 dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.30 uur. Maximaal 24 deelnemers per groep.

Onderwerpen op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
12
24
ja
€ 1.080,- (inclusief het boek: ‘Jongh, A. de & Broeke, E. ten (2013). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson’, syllabus, koffie/thee, lunches en een warme maaltijd op dag 1)
28
toetsing en evaluatie
CRKBO
ISO
Men moet deel uitmaken van de doelgroep voor deelname. Beschikken over één van deze registraties is een strikte voorwaarde voor deelname.
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op; dag 1 tot 20.00 uur

Tijd9:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op; dag 1 tot 20.00 uur

Tijd9:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: IC Arkin

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd9:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd09:30 - 17:30
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany Dimence Groep locatie Deventer

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op; Incompany

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd9:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: Eerste cursusdag eindigt om 20:00 uur

Tijd09:30 - 17:30
Locatie
OpmerkingenIncompany Emergis Goes

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.