Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten (ID nummer: 291699)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2911-9-2017 t/m 27-4-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 2911-9-2017 t/m 27-4-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie211-9-2017 t/m 27-4-2021

Cursus oplossingsgerichte gespreksvoering met cliënten, begeleiders en teams
Oplossingsgericht werken geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen in plaats van op problemen en creëert een positief toekomstperspectief. Het draagt bij aan een goede samenwerking tussen cliënt en professional en zorgt voor luchtigheid in de gesprekken.
Oplossingsgericht werken betekent in de eerste plaats: focussen op wat de cliënt voor de problematiek in de plaats wil en op de stappen die hij kan zetten om zijn doel te bereiken. Je kunt het toepassen bij onder andere angst, depressie, agressie, seksueel misbruik, ADHD, crisissituaties en eetproblematiek.
 


Doelstelling

Na afloop van deze cursus:

  • Heb je je kennis vergroot over oplossingsgericht werken
  • Heb je een oplossingsgerichte therapeutische houding ontwikkeld
  • Beschik je over vaardigheden om oplossingsgericht te werken met licht verstandelijk beperkte cliënten
  • Kun je oplossingsgericht werken toepassen in uw werksituatie en combineren met al bestaande vaardigheden
  • Heb je ontdekt hoe oplossingsgericht werken een vorm van gedragstherapie is

Voor meer informatie: https://gitp.nl/deelnemer/gitp-pao/cursussen-verstandelijke-beperking/interventie-ondersteuning/oplossingsgericht-werken-met-licht-verstandelijk-beperkte-clienten

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register CliëntondersteunersRegisterplein
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
16
ja
1330
27
toetsing en evaluatie
Psychologen, orthopedagogen en andere professionals (HBO- of WO-vooropleiding) die werken met licht verstandelijk beperkte cliënten.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieIncompany (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
Locatie
OpmerkingenIncompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
OpmerkingenIncompany

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.