Opleidingen details De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie, diagnostiek en supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

3-daagse cursus ’behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma en dissociatie’ (ID nummer: 289119)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen2016-9-2017 t/m 15-9-2020

Deze 3-daagse cursus is bedoeld voor EMDR-therapeuten die (willen gaan) werken met adolescenten en/of volwassenen die lijden onder de gevolgen van type 3 trauma. Cursisten leren op een zorgvuldige manier traumabehandeling toe te passen bij cliënten met de volgende problematiek : (complexe) PTSS met dissociatieve symptomen, dissociatieve stoornissen en hechtingsproblematiek. Basiskennis over de gevolgen van traumatisering in de vroege jeugd, over (structurele) dissociatie en over diagnostiek van bovengenoemde stoornissen wordt bekend verondersteld. De boodschap is dat ook de ernstig en vroegkinderlijk getraumatiseerde cliënten met dissociatieve en comorbide stoornissen in aanmerking kunnen komen voor traumabehandeling middels EMDR en dat de resultaten hiervan veelbelovend zijn. Er wordt aangeraden om planmatig en doelgericht te werken en de behandeldruk redelijk hoog te houden. Tegelijkertijd is dat alleen haalbaar wanneer de problematiek goed begrepen en erkend wordt.

De 1e dag start met een theoretische inleiding over type 3 trauma, dissociatie en de behandeling, waarbij de 5 grondslagen voor behandeling worden toegelicht (handelingspsychologie, gehechtheidstheorie, leertheorie, theorie van structurele dissociatie van de persoonlijkheid, en neurobiologische kennis). Hierna volgt een interview met een patiënt die het belang van de 1e fase van behandeling toelicht uit eigen ervaring. Vervolgens leren de cursisten psycho-educatie te geven, niet alleen over de relatie tussen traumatisering en de huidige klachten, en over hoe dissociatie ontstaat, maar ook over wat de traumabehandeling inhoudt en op welke manier naar traumaverwerking toegewerkt zal worden. Verder leren zij hoe zij de patiënten kunnen helpen om de coping te verbeteren met PTSS-symptomen en met dissociatieve symptomen en leren zij welke vaardigheden de draagkracht van de cliënt kunnen vergroten zodat de EMDR meer kans van slagen heeft (o.a. emotieregulatie, interpersoonlijke vaardigheden, veiligheid in het dagelijks leven). Cursisten leren welke interventies co-bewustzijn en interne samenwerking (en aansturing) stimuleren bij cliënten met dissociatieve delen, zodat voldoende integratieve capaciteit ontstaat voor succesvolle traumaverwerking. Hieronder valt ook het onder controle krijgen van zelfdestructief gedrag waarbij de cursisten leren hoe dit gedrag te begrijpen en hoe, samenwerkend met de verdeelde binnenwereld van de patiënt, dit gedrag te verminderen. Hierbij wordt ook een rollenspel ingezet. Verder maken de cursisten kennis met een 10-tal verschillende EMDR-technieken welke  ingezet kunnen worden in deze 1e fase van de behandeling waarbij ‘loving-eyes’, ‘tip of the finger strategy’ en ‘processing dissociative phobia’s’ uitgebreider aan bod zullen komen. Tot slot een film van EMDR in fase 2 bij een cliënt met CPTSS/DSnao waarbij het profijt van fase 1 werk goed gedemonstreerd kan worden.   

De 2e dag gaat over de 2e fase van trauma-behandeling en start met de voorbereiding op de traumaverwerking middels de onderwerpen indicatiestelling en timing gevolgd door wat in het begin van deze fase (2a) moet gebeuren zoals ordening en clustering van traumata,  een risico-taxatie maken en het plan van aanpak voor het EMDR-traject. Handige overzichten van subdoelen per fase en tools zullen worden uitgereikt op papier. Na een proef-EMDR welke de overgang naar de 2e fase markeert, leren de cursisten middels de begrippen synthese en realisatie wat trauma-verwerking bij deze doelgroep precies inhoudt en vereist (fase 2b). Ze leren concreet hoe de EMDR (gericht op targets van fysieke mishandeling en seksueel misbruik) uit te voeren bij dissociatieve cliënten en wat de benodigde protocol-aanpassingen daarvoor zijn. Er is aandach

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
15
30
ja
775,- euro incl btw
20,25
toetsing en evaluatie
De cursus is toegankelijk voor EMDR-therapeuten (i.o.) die de vervolgcursus EMDR reeds hebben afgerond.
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:30
LocatiePutten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenbegin 2020

Tijd9:30 - 17:30
LocatiePutten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvoorjaar 2019

Tijd9:30 - 17:30
LocatiePutten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingennajaar 2018

Tijd9:30 - 17:30
LocatiePutten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvoorjaar 2018

LocatieVoorthuizen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNajaar 2017

Mariëtte Groenendijk is klinisch psycholoog/(kinder- en jeugd)psychotherapeut en EMDR-practitioner/supervisor  en werkzaam binnen de eigen praktijk De Binnenkijk. De Binnenkijk is een praktijk voor psychotherapie, diagnostiek en supervisie in Ermelo. Vanuit De Binnenkijk wordt ook bijscholing georganiseerd op het gebied van traumabehandeling na vroegkinderlijke chronische traumatisering en van dissociatieve stoornissen (door Mariëtte Groenendijk) en op het gebied van psychodiagnostiek van psychoses en schizofrenie-spectrumstoornissen (door collega Meinte Vollema). 

De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie, diagnostiek en supervisie Gezondheidscentrum De Witte Pauw Kerklaan 1
3851JV
Ermelo
0610658045
Selecteer een bestand aub.