Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Kindermishandeling en Kwetsbare gezinsrelaties (ID nummer: 289093)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1821-9-2017 t/m 20-3-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 621-9-2017 t/m 20-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek621-9-2017 t/m 20-3-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie821-9-2017 t/m 20-3-2021
K&J/OG opleiding - overige taken621-9-2017 t/m 20-3-2021

Geweld maakt gezinsrelaties kwetsbaar. Het doel van deze driedaagse cursus is om meer kennis en vaardigheden te krijgen over het beroepsvaardig omgaan met de veelvormigheid van geweld in gezinnen. In deze cursus gaan we vooral in op kindermishandeling, maar besteden we tijdens de cursus evenzeer aandacht aan de samenhang met andere vormen van geweld in gezinnen en hun korte en langere termijn gevolgen zoals oudermishandeling, partnergeweld. Ook gaan we tijdens de cursus in op verwaarlozing, seksueel misbruik en op complexe scheiding. We schenken aandacht aan de positie en stem van kinderen en hanteren het uitgangspunt dat kinderen niet leven op een eiland. Voor hun veilige ontwikkeling en welzijn is het belangrijk om kinderen ontwikkelings- en systeemgericht in te bedden en te verbinden.

na de cursus zijn de cursisten in staat om

Kindermishandeling beter te signaleren, bespreekbaar te maken en de routing te kennen;

De samenhang tussen verschillende vormen van geweld in gezinnen eerder herkennen en daarop professioneel en in doelgerichte samenwerking weten te handelen;

Met meer inzicht en professionaliteit kindermishandeling aan te pakken;

Met duurzaam resultaat samen te werken met andere beroepskrachten in de aanpak van kindermishandeling en andere vormen van geweld in het gezin;

De juiste ontwikkelingsgerichte vragen te stellen aan het kind en andere betrokkenen, deze systeemgericht kunnen kaderen, ene plan van aanpak te maken en daarover helder te rapporteren;

Een goede analyse te maken van dit specifieke geval met behulp van analytische en krachtige vragen waarin feiten en meningen te onderscheiden zijn;

Meer inzicht in de benadering van signs of safety en wat professionals kunnen bijdragen aan duurzame interventies;

Vaardig gebruik kunnen maken van instrumenten, collegiale toetsing, kennis en inzicht in de eigen ervaringskennis en vaardigheden;

Versterking van het eigen handelingsrepertoire.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
12
15
ja
495,- inclusief lunch en gebruik van de digitale omgeving
18
toetsing en evaluatie
Professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met (vermoedens van) kindermishandeling en/of andere vormen van geweld in gezinnen en families met specifieke leer- en kennisvragen
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:45
LocatieZoetermeer (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieZoetermeer (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.