Opleidingen details Academie voor medisch specialisten
Masterclass Startende Opleider (ID nummer: 288891)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 26 
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omschrijving
Als (plaatsvervangend) opleider van een medische vervolgopleiding krijgt u te maken met verschillende opleidingsaspecten en een woud van regels, partijen, taken, afkortingen en het opleidingsjargon. Hierin uw weg vinden is nog een hele klus.
Deze masterclass geeft u inzicht in de belangrijkste kaders van de geneeskundige vervolgopleiding. U wordt meegenomen in regelgeving, opleidingsverplichtingen en een vertaalslag hiervan naar uw eigen opleidingspraktijk. Een belangrijk onderdeel is werken met een eigen verbetercyclus in de kwaliteit van opleiden.

Onderwerpen
-
De belangrijkste wet- en regelgeving
Richt uw opleiding zodanig in dat u voldoet aan wat moet en wat mag.

-De rol van de diverse betrokken partijen rondom medische vervolgopleidingen
U heeft een beeld van de diverse partijen en kunt hun rol bij opleiden plaatsen.

-Toepassing van regels op praktische zaken in uw opleiding
U krijgt handvatten om op basis van verkregen inzicht uw opleiding “regelproef” te maken.

-De Centrale Opleidings Commissie (COC): wat kan zij voor u betekenen?
U krijgt inzicht in de rol en taken van de COC en wat zij voor u als opleider kan betekenen.

Programma

*Inleiding en kennismaking
*Waar loop je als opleider tegenaan? Welke problemen zijn er rondom opleiden?
*Wie doet wat in opleidingsland?
*Samenhang tussen regelgeving en opleidingsplannen: wat betekent dit voor de inrichting van uw opleiding?
*Wat heb ik al op orde en waarmee moet ik aan de slag: praktische handvatten voor opleidingsvraagstukken.

Leerdoelen

Na de bijeenkomst:

De deelnemer kent de belangrijkste wet- en regelgeving met opleiden van aios en heeft inzicht in de toepassing ervan in de eigen opleiding, inclusief consequenties met opleiden:

De deelnemer richt daarmee de opleiding in zodanig dat hij voldoet aan wat moet en wat mag.
De deelnemer kent de rol van de diverse betrokken partijen rondom medische vervolgopleidingen.
De deelnemer heeft daarmee een beeld van de diverse partijen en hun rol bij opleiden.
Heeft inzicht in en hanteert de handvatten om op basis van verkregen inzicht de opleiding "regelproef" te maken.
De deelnemer heeft inzicht in de rol van de Centrale Opleidings Commissie (COC) en wat kan zij voor hen kan betekenen.
De deelnemer heeft inzicht in de belangrijkste kwaliteitsinstrumenten en hoe deze in te passen in hun eigen PDCA cyclus.
De deelnemer kent de belangrijkste regels bij een GBT, inzicht in de handvatten en kan deze gaan toepassen in de eigen praktijk.

Workshop
Bestand  
Programma Masterclass Startende Opleiders.pdf26-4-2017 9:55373 KB
595
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieDen Dolder (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieDen Dolder (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

De Academie heeft ten doel het bevorderen van scholing van medische specialisten op het gebied van management en organisatie.

De Academie is een samenwerkingsverband van de Federatie Medisch Specialisten (v/h Orde van Medisch Specialisten) , ESHPM van het Erasmus MC Rotterdam en de VvAA.

Mercatorlaan 1200
3528 BL
UTRECHT
088 - 505 34 33