Opleidingen details 09044523525 Loes Marquenie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Imagery Rescripting bij PTSS als gevolg van trauma’s in de kindertijd - Amsterdam 25uur (ID nummer: 287770)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog208-9-2017 t/m 7-9-2020

De cursus is opgezet om deelnemers in staat te stellen cliënten met PTSS als gevolg trauma's in de kindertijd te diagnosticeren en te behandelen met Imagery Rescripting.

Imagery Rescripting (IR) wint snel aan populariteit als behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van trauma’s in de kindertijd. In deze cursus leert u alles over het toepassen van IR bij deze doelgroep.

De basis van deze cursus vormt het protocol dat recent is onderzocht in een randomized clinical trial, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met SinaïCentrum. De data van deze trial worden op dit moment geanalyseerd.

In de cursus leert u de theoretische achtergronden van IR en de stand van zaken van de wetenschappelijke evidentie voor IR. Vervolgens wordt de behandeling wordt stap voor stap doorlopen. Aan bod komen complicerende factoren zoals dissociatie, emotie regulatie problemen en andere uitdagende situaties die zich kunnen voordoen tijdens IR. U krijgt veel tips en tricks uit de praktijk met demonstraties door de docenten en wordt in de gelegenheid gesteld om veel te oefenen. Door te werken in kleine groepen is er veel ruimte voor vragen en feedback.

De cursus bestaat uit vier cursusdagen. Alle dagen ligt de nadruk op de toepassing van IR. Dit wordt gerealiseerd met (video-)demonstraties als voorbeeld, het oefenen met de verschillende stappen van het protocol en het presenteren van eigen casuïstiek.

Daarnaast komen onderwerpen aan de orde, die de therapeut ondersteunen bij de uitvoering van de gehele behandeling: gestructureerde assessment (d.m.v. de CAPS) bij trauma uit de kindertijd, de ontwikkeling van de DSM, de verschillende richtlijnen voor PTSS, theoretische modellen met betrekking tot trauma en imaginatie, interventies gericht op comorbide klachten en andere toepassingsmogelijkheden van Imagery Rescripting.

Na afloop van de cursus:

Kan de cursist (evt. onder supervisie) Imagery Rescripting toepassen bij cliënten met PTSS als gevolg van herhaald vroegkinderlijk interpersoonlijk trauma.

Kan de cursist de CAPS afnemen bij klachten als gevolg van herhaald vroegkinderlijk interpersoonlijk trauma.

Is de cursist op de op de hoogte van de verschillen in de DSM-5 met de DSM-IV en van de ICD10 ten opzichte van de ICD9.

Is de cursist op de hoogte van verschillende richtlijnen voor PTSS en evidentie voor de traumagerichte behandeling van deze subgroep PTSS.

Is de cursist op de hoogte van (contra-) indicaties bij PTSS.

Is de cursist op de hoogte van interventies gericht op comorbide klachten.

Heeft de cursist kennis genomen van enkele theoretische modellen, die ten grondslag liggen aan Imagery Rescripting en de evidentie voor deze modellen.

Is de cursist op de hoogte van andere toepassingsmogelijkheden van Imagery Rescripting.

Kan de cursist zichzelf en collega’s evalueren en feedback geven op de uitvoering van Imagery Rescripting.

VGCt-leden, Psychologen (GZ-psychologen, Klinisch Psychologen, eerste lijns psychologen), Psychiaters, Maatschappelijk werkers en Verpleegkundigen
 Verbredend
 Verdiepend
7
14
ja
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCursus voor Sinai en Jellinek

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:15
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:15
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Dr. Loes A. Marquenie is klinisch psycholoog en supervisor van de VGCt. Zij verzorgt opleidingsactiviteiten in het kader van het verkrijgen van het lidmaatschap van de VGCt

Feike de Boerlaan 77
1019 KS
Amsterdam
06-55197293
 
Selecteer een bestand aub.