Opleidingen details Praktijk Petra Deij

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Seksualiteit, natuuurlijk in partnerrelaties - werken met partners, seksualiteit en gehechtheid (ID nummer: 287339)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVRG - Nascholingscursus357-9-2018 t/m 6-9-2021

‘Seksualiteit, natuurlijk in partnerrelatietherapie ’

Het betreft een zesdaagse, niet aaneengesloten cursus die in totaal 40 uur (exclusief pauzes) beslaat.  Deelname is mogelijk voor  EFT-therapeuten, (klinisch) psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, seksuologen, psychosociaal therapeuten en andere geïnteresseerde professionals die kennis van en ervaring hebben met het werken met paren/systemen. De cursus is door de NVRG erkend als specialistische opleiding van 40 uur voor de systeemtherapeut NVRG io. Minimum aantal deelnemers is 4 à 6, maximum aantal deelnemers is in beginsel 8.

Partnerrelatie, seksualiteit en gehechtheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de praktijk van de hulpverlening blijkt het soms lastig om seksualiteit een normaal en vanzelfsprekend, natuurlijk,  onderdeel van de therapie te laten zijn. Professionals voelen zich verlegen met of niet voldoende bekwaam therapeutische interventies te doen met betrekking tot de seksualiteit. Gezien de wederzijde invloed van seksualiteit en welbevinden in de partnerrelatie, behoren omgaan met seksuele aspecten of problematiek tot het domein van de professional die met paren werkt en is het wenselijk dat dit vloeiend onderdeel is van de (relatie)therapie. Daar seksualiteitsbeleving sterk verbonden is met gehechtheid en er vanuit dit theoretisch kader veel van kan worden begrepen, wordt in deze cursus aandacht besteed aan hoe dit in te zetten in de partnerrelatietherapie vanuit modellen die op de gehechtheidstheorie aansluiten.

Leerdoelen

  • De deelnemer ziet zichzelf als onderdeel van het therapeutisch geheel in het werken met een (echt)paar met partnerrelatieproblematiek en seksualiteit. Eigen gevoelens, houding en oordelen ten aanzien van seksualiteit zijn bekend en onderzocht en waar nodig wordt dit verder meegenomen de leertherapie/supervisie. De deelnemer kan een weloverwogen besluit nemen deze eigenheid al dan niet in te zetten in het therapeutisch proces.
  • Vanzelfsprekendheid in het integreren van de seksuele relatie als thema in en onderdeel van de partnerrelatietherapie.
  • Kennis van de wederzijdse impact van seksualiteit en de partnerrelatie en dit kunnen verweven in partnerrelatiegesprekken met oog voor beide partners en hun mogelijke verschillen in wensen, behoeften en (onderliggende) angsten. De problematiek wordt niet benaderd vanuit individueel oogpunt, maar bezien en benaderd vanuit systemisch oogpunt: in context en vanuit de relatie.
  • Systemische blik op de (mogelijk) verschillende behoeften van de partners met betrekking tot seksualiteit en dit bespreekbaar kunnen maken. Individuele verschillen worden systemisch benaderd.
  • De cursist kan zich in dienst stellen van de relatie en deze als ‘de cliënt’ beschouwen; hij/zij kan zich meerzijdig partijdig opstellen, kiest geen kant. Dit is een belangrijke competentie voor de systeemtherapeut en extra belangrijk met betrekking tot dit onderwerp waarbij één van de partners wellicht een zienswijze heeft op seksualiteit die totaal niet strookt met die van de therapeut.
  • Bekendheid, gemak en vaardigheden met betrekking tot interventies om seksualiteit te bespreken, zowel initiërend als invoegend/volgend.
  • Kennis van de correlatie tussen de gehechtheidstheorie met betrekking tot seksualiteit en de mogelijkheden dit te integreren in de partnerrelatietherapie. Hierbij wordt voortdurend bekeken (geëvalueerd) of theoretische uitgangspunten en werkwijze voldoende (en op dit moment het beste) aansluiten bij de hulpvraag. Indien nodig wordt een andere invalshoek genomen of verwezen.
  • Systemische blik op de (mogelijk) verschillende behoeften van de partners met betrekking tot seksualiteit.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
4
10
ja
€1595
40
toetsing en evaluatie
nvt
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenwijziging datum

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Relaties-gezinnen-gehechtheid; opleiding, supervisie en leertherapie

Europalaan 500
3536 KS
Utrecht
Taunus 14
3524 HB
Utrecht
0641757820
Selecteer een bestand aub.