Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Professionale fitheid: help de hulpverlener (ID nummer: 285904)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie716-6-2017 t/m 15-12-2020
K&J/OG opleiding - behandeling 016-6-2017 t/m 15-12-2020
K&J/OG opleiding - diagnostiek016-6-2017 t/m 15-12-2020
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie716-6-2017 t/m 15-12-2020
K&J/OG opleiding - overige taken716-6-2017 t/m 15-12-2020

Omschrijving van de inhoud van de cursus (samenvatting leerstof):

Werken in de jeugdzorg betekent dikwijls lang, vaak en veel werken met getraumatiseerde gezinnen, rechtstreeks of indirect. Ook betekent het werken in een continu veranderend veld met reorganisaties, hoge werkdruk en onduidelijkheden. Veel jeugdzorgprofessionals hebben een hoge betrokkenheid op hun werk: ze tonen veel inzet en hebben een voorliefde voor de inhoud van hun vak en een positieve inslag. Wel vinden veel professionals het een uitdaging om te luisteren naar zichzelf en hun eigen behoeften.

Het is belangrijk in dit werkveld alert te zijn op uitputtingsprocessen. Emotionele sensitiviteit is een kracht die de meeste hulpverleners delen: het maakt het mogelijk om je goed in te leven in een ander en zo het veranderingsproces in gang te zetten. Welke reacties op het werken met getraumatiseerde gezinnen zijn alleen nog gezond, en wanneer wordt het belastend voor jezelf of je (prive) omgeving? Vaak verschuiven persoonlijke grenzen stilzwijgend en nauwelijks opgemerkt. Totdat…

In de literatuur zijn er meerdere concepten die dit proces beschrijven: secundaire traumatische stress –STS, Compassion Fatigue en tegenoverdracht.

In deze workshop staan we stil bij werkgerelateerde emotionele belasting én veerkracht, bij jezelf maar ook hoe je hierop alert kan zijn bij de hulpverleners die je coacht / ondersteunt.

We geven een overzicht van “traumawerk-gerelateerde stressreacties” die kunnen ontstaan en wat daarover in de wetenschap bekend is. Vanuit het gehechtheids- en trauma framework bieden we een model om het ontstaan en voortbestaan van deze klachten te begrijpen en mogelijkheden te ontdekken om maatregelen te nemen om erger te voorkomen. We besteden zowel aandacht aan de mogelijkheden die professionals zelf kunnen benutten om hun professionele fitheid te versterken, als hoe verschillende soorten stressreacties op elkaar kunnen inwerken in teams en de rol van werkomstandigheden.

Leerdoelen:

- ben je alert op signalen van de mogelijke problemen die kunnen ontstaan in het werken met getraumatiseerde gezinnen: verschijningsvormen, prevalentie, prognose

- kun je deze begrijpen aan de hand van het model van trauma-werkgerelateerde stressreacties en professionele identiteit en hieruit actiepunten formuleren,

- weet je hoe je bij kan dragen aan persoonlijke veerkracht en fitheid van jezelf en je team, en heb je een implementatieplan om hiermee aan de slag te kunnen.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
10
18
ja
160
7
toetsing en evaluatie
nvt
Bestand 
info publiek.docx132 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.