Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Acceptance and commitment therapy | Verdieping (ID nummer: 285664)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie124-12-2017 t/m 3-6-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 54-12-2017 t/m 3-6-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek14-12-2017 t/m 3-6-2021

1.1 Inleiding

Voor wie een introductiecursus in ACT gevolgd heeft en bekend is met de zes kernprocessen van ACT biedt deze vervolgcursus een verdieping in de kennis. Er zal ingegaan worden op het hanteren van de therapeutische relatie in ACT. De cursist leert vermijding van de client in de zitting te herkennen en te blokkeren. Hij leert interventies om de client meer in contact te brengen met de innerlijke ervaringen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op het proces van waarden, als positieve verbaal geformuleerde consequenties op de lange termijn. Nieuwe interventiemogelijkheden worden aangeboden. Vervolgens wordt ingegaan op hoe waarden vertaald kunnen worden in acties en hoe om te gaan met de innerlijke barrieres die daarbij opduiken. De cursist verdiept zijn vaardigheid in het omgaan met vermijdingsgedrag en het fuseren met cognities die verandering in de weg staan.

 

1.2 Onderwerpen
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Verdieping van therapeutische vaardigheden
  • Uitbreiding van het therapeutisch instrumentarium
  • De therapeutische relatie als specifieke therapiefactor
  •  

 

1.3 Werkvormen

Informatie zal gegeven worden in de vorm van college, (video)demonstraties, rollenspelen en (experiëntiële) oefeningen. Er zal geoefend worden met het uitvoeren van ACT-specifieke analyses en interventies. Er zal gelegenheid geboden worden om op de gelezen literatuur in te gaan, middels vragen en discussie. Er zal ten behoeve van generalisatie van het geleerde naar de eigen praktijk veel ruimte geboden worden voor het bespreken van eigen casuïstiek, onder andere aan de hand van eigen videomateriaal. Het meebrengen van videomateriaal van ACT interventies is verplicht.

 

1.4 Voor wie

HBO (+) opgeleide en universitair opgeleide deelnemers zoals POH GGZ, GZ psycholoog, klinisch psycholoog, etc. die een Basiscursus (100-uurs) Gedrags- en Cognitieve therapie gevolgd hebben of beschikken over daaraan gelijkwaardige voorkennis.

Cursisten dienen bij aanvang van de cursus een introductiecursus of workshop in ACT te hebben gevolgd, van ten minste twee hele dagen.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
15
ja
475
12
Geen toetsing, wel evaluatie
Cursisten dienen bij aanvang van de cursus een introductiecursus of workshop in ACT te hebben gevolgd, van ten minste twee hele dagen.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 18:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.