Opleidingen details Psy-zo!

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgopleiding EMDR voor Kind en Jeugd (ID nummer: 285551)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen288-9-2017 t/m 7-9-2020

Inhoud
In deze vierdaagse vervolgtraining (9 dagdelen) wordt opnieuw gebruik gemaakt van theoretische inleidingen, videodemonstraties en oefeningen. Deelnemers leren hoe EMDR ingepast kan worden in een meeromvattende behandeling bij complexe problematiek en bij een grotere variatie aan klachten. Ook leren zij complicaties te hanteren, die kunnen optreden tijdens de toepassing van het protocol. De materie die in deze training wordt behandeld vormt een noodzakelijke aanvulling op de basistraining om de mogelijkheden van EMDR ten volle te kunnen benutten.

Doelstelling
Doel van de vervolgtraining: uitbreiding en verdieping van vaardigheden in het toepassen van EMDR bij kinderen en adolescenten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Hoe pas je EMDR toe bij complexe problematiek t.g.v. chronische of ernstige traumatisering.
• Hoe kun je hulpbronnen versterken, wanneer is dat geïndiceerd
• Wat te doen als het proces blokkeert: “troubleshooting”
• Het gebruik van “interweaves” om stroef lopende processen vlot te trekken

De laatste twee dagen worden deels besteed aan “case consultation”. Deelnemers brengen weer eigen videobanden mee, die in groepsverband worden gesuperviseerd.

Doelgroep
Behandelaren die de basiscursus EMDR K&J en daarop aansluitende supervisie hebben doorlopen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
24
48
ja
1195
28
toetsing en evaluatie
CRKBO
• Na het volgen van de basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten is EMDR toegepast in minstens 20 therapiesessies.
• Supervisie heeft plaats gevonden bij een door de Vereniging EMDR erkende supervisor.
• Het supervisieformulier is volledig ingevuld. Hieruit kan worden afgeleid dat de deelnemer het basisprotocol beheerst. Het formulier dient bij de entree tot de training te worden getoond.
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
LocatieEelderwolde (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! is een psychologenpraktijk welke naast psychologische zorg ook diensten in de vorm van onderwijs en supervisie aanbied.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.