Opleidingen details Nascholing in de zorg Kerstenvandepol

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolg scholing vroegsignalering van risicogezinnen in de kraamperiode (ID nummer: 284997)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Vroeg signalering (N)3 
Scholing vroegsignalering (O)3 

Deze scholing is een vervolg op een 1e bijeenkomst vroegsignalering van risicozorg. In de kraamperiode.
De algehele doelstelling van deze scholing is een verdere verdieping en borging van de kennis en vaardigheden van de 1e bijeenkomst.Uitgangspunt bij deze bijeenkomst is dat de focus verbreed wordt naar een meer systemische benadering van het gezin.
De kracht van de herhaling is zeker voor dit thema belangrijk.
De opzet is één dagdeel van 3 uur. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en er worden twee workshops gevolgd. Door deze opzet is het een actief en afwisselend programma voor kraamverzorgenden en verloskundigen.

Deze scholing is geaccrediteerd met 3 punten voor verloskundigen.

De concrete doelstellingen zijn:

De deelnemer
• Kennis en vaardigheden over risicofactoren zijn opgefrist
• Hechten belang aan en kunnen de meerwaarde benoemen van de samenwerking in de keten
• Kennen belang toe aan het nemen van stappen bij zorgen en twijfels betreffende alle gezinsleden
• Deelnemers kunnen bij het signaleren van zorgelijke situaties benoemen wat de risico’s zijn voor de opvoedingssituatie
• Weten dat bij vroegsignalering van risicozorg opvoedingsondersteuning een effectief middel is
• De 5 stappen van de meldcode zijn geïntroduceerd
 

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
Hoofdniveau
Vroegsignalering
Professionaliteit
Tijd19:00 - 22:00
LocatieLunteren (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 19:00
LocatieOnbekend

Tijd19:00 - 22:00
LocatieLunteren (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 18:30
LocatieNieuwkuijk (NL) (Toon kaart)

Tijd16:30 - 19:30
LocatieOnbekend

Tijd19:00 - 22:00
LocatieDe Bilt (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 22:00
LocatieDe Bilt (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 22:00
LocatieKerkwijk (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 21:30
LocatieVoorburg (NL) (Toon kaart)

Kerstenvandepol verzorgt al jarenlang scholingen in de kraamzorg en in de keten kraamzorg, verloskunde en jeugdgezondheidszorg. We richten ons vooral op de communicatieve vaardigheden, beroepshouding en de daarmee verwante competenties. In onze werkwijze is de aansluiting bij de praktijkervaringen van de deelnemers cruciaal en de opvatting dat leren ook leuk mag zijn.
We hebben diverse materialen ontwikkeld zoals de trainershandleiding vroegsignalering in de kraamperiode en de handleiding Kinderen die opvallen in de kraamzorg. We werken vraaggericht en meestal incompany. Symposia, workshops voor ketenpartners enz. verzorgen wij ook. We hechten aan kwaliteit en borging van vaardigheden, houding en kennis. Organisaties doen ook een beroep op onze expertise bij het uitzetten, implementeren en borgen van trajecten, we denken graag mee!

Tielseweg 32
4012BK
Kerk Avezaath
0344681991
Selecteer een bestand aub.