Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

3 daagse cursus: De gedragswetenschapper als coach in kort bestek (ID nummer: 283023)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2110-4-2017 t/m 9-10-2020
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie510-4-2017 t/m 9-10-2020
K&J/OG opleiding - overige taken2110-4-2017 t/m 9-10-2020

Een belangrijk deel van de taken van de gedragswetenschapper in de jeugdzorg betreft het coachen van andere professionals, zoals ambulant hulpverleners, gezinsvoogden en leerkrachten. De gedragswetenschapper wordt geacht vanuit zijn bekwaam- en deskundigheid de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van andere professionals te bevorderen door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten (uit: competentieprofiel gedragswetenschapper in de jeugdzorg, NJI, 2010). Na afronding van de cursus beschikt de deelnemer over versterkte vaardigheden en competenties om deze functie te vervullen. In deze 3 daagse training is extra aandacht voor het bevorderen van een constructieve teamsamenwerking en het bevorderen van de professionele veerkracht van medewerkers.

Leerdoelen:

Na afronding van de training beschikt de deelnemer over versterkte coachingsvaardigheden en competenties. De cursist is in staat zich met deze nieuwe vaardigheden opnieuw goed te positioneren in het veranderende jeugdzorgveld.

Subdoelen:

  • Het bewuster hanteren van de eigen coachings-stijl en daarmee de jeugdzorgwerker te ondersteunen in het ervaren en uitdragen van eigen kracht en regie op zowel individueel, team als cliënt niveau.
  • Ontwikkelen van meer vaardigheden op het gebied van contracteren

van de hulpvraag, doelgericht werken, het creëren van commitment bij

de cliënt, omgaan met weerstand, conflicthantering en procesevaluatie

  • Aanleren van specifieke coachingsvaardigheden met als doel het bevorderen van de professionele veerkracht van medewerkers en het voorkomen van secundaire traumatisering / werkgerelateerde stress-klachten.
  • Leren bevorderen van een constructieve teamsamenwerking en groepsdynamiek
  • Beroepsethische aspecten in de coachingssituatie
  • Meer mogelijkheden om professioneel om te gaan met specifieke eigen coaching situaties die als lastig worden ervaren.
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
8
16
ja
500
21
toetsing en evaluatie
Geen
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOrion

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.