Opleidingen details MEEK2

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules (ID nummer: 281908)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners24,522-5-2017 t/m 21-5-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners24,522-5-2017 t/m 21-5-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen3022-5-2017 t/m 21-5-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk3022-5-2017 t/m 21-5-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen3022-5-2017 t/m 21-5-2020

Omschrijving nascholing SNV.

Deze modules kunnen als geheel maar ook afzonderlijk worden gevolgd.

Deze nascholing  is bedoeld voor de professional in het sociale domein die de werkwijze MEE Sociale Netwerk Versterking in de praktijk uitvoeren en hierin een verdieping willen zodat zij het geleerde in de praktijk blijven uitvoeren.

module 1 "De Kunst van het vragen stellen". 1 dag

De professional is passant in het leven van de burger . Door vragen te stellen bevorderen kan hij/zij de burgers en diens netwerk in het proces de verantwoordelijkheid om eigen wensen te realiseren op te pakken. Middels theoretische onderbouwing en praktisch oefenen bieden we medewerkers de tools, vaardigheden en inzicht in houdingsaspecten om dit uit te kunnen voeren.

Resultaat:
Alle burgers worden optimaal gefaciliteerd om vanuit eigen kracht en samen met de mensen om hen heen een plan te maken voor de toekomst. De manier van vragen stellen helpt de burger en zijn netwerk bewust te worden van de eigen zorgen, krachten en wensen. Bewustwording zet aan tot verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid zet aan tot beweging richting eigen duurzame oplossingen. 

Algemeen doel:
Deelnemers zijn zich bewust van de kracht van vragen stellen vanuit de basishouding van een passant, dus vragen vanuit een houding van niet-weten, niet-sturen en oprechte belangstelling.

Module 2 "het keukentafelgesprek" 1 dag

De module is bedoeld voor de professional en vrijwilligers in welzijn, kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening en met name de klantondersteuners vanuit de gemeenten.  Tijdens de dag krijgen de deelnemers theoretische onderbouwing en handvatten om gesprekken te voeren vanuit de visie van Sociale Netwerk Versterking.

Resultaat:

Burgers worden in staat gesteld om vanuit eigen kracht en samen met de mensen om hen heen in gesprek te gaan met klantondersteuners vanuit de gemeente.

De klantondersteuner heeft handvatten, instrumenten en vaardigheden waarmee hij een keukentafelgesprek kan voeren vanuit de visie van Sociale Netwerk Versterking.

Algemeen doel:

Deelnemers zijn in staat om vanuit de visie en basishouding van Sociale Netwerkversterking zogenaamde keukentafelgesprekken te voeren met de burgers.

Module 3 "Burgers met een migratieachterstand" 1 dag

De training is bedoeld voor de professional in het sociale domein die de werkwijze MEE Sociale Netwerk Versterking in de praktijk uitvoeren en hierin een verdieping willen in het faciliteren van burgers met een migratieachtergrond.  Hierbij hebben de professionals het uitgangspunt de burgers te stimuleren hun vragen te delen met het sociale netwerk als bron voor duurzame oplossingen. Middels theoretische onderbouwing en praktisch oefenen bieden we medewerkers de tools, vaardigheden en inzicht in houdingsaspecten om dit uit te kunnen voeren.

Resultaat:

Burgers met een migratieachtergrond worden in staat gesteld om vanuit eigen kracht en samen met de mensen om hen heen een plan te maken voor de toekomst zodat zij veilig en volwaardig kunnen participeren in de samenleving

Algemeen doel:

Deelnemers zijn in staat om vanuit de visie en basishouding van Sociale Netwerkversterking te kunnen werken met burgers met een migratieachtergrond

Module 4.  De Kunst van het vragen stellen, 1/2 dag

De professional is passant in het leven van de burger . Door vragen te stellen bevorderen kan hij/zij de burgers en diens netwerk in het proces de verantwoordelijkheid om eigen wensen te realiseren op te pakken. Middels theoretische onderbouwing en praktisch oefenen bieden we medewerkers de tools, vaardigheden en inzicht in houdingsaspecten om dit uit te kunnen voeren.

Resultaat:
Alle burgers worden o

Ja
 Cliëntondersteuners
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Thema'sThema'sDiversiteit
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenTrainer Guy de Hoop
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,59:30 - 16:30

LocatieBreda (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer Bram de Veer
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 17:00
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 17:00
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 17:00
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,59:30 - 17:00

LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenTrainer: Diana Nelissen
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,59:00 - 12:30

LocatieBreda (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer; Susan Damen
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:00 - 16:30
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:00 - 16:30
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:00 - 16:30
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,59:00 - 16:30

LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer G de Hoop
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,59:30 - 16:30

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer Josee Hoogenboom
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 9:30
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 9:30
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 9:30
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,59:30 - 9:30

LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer Guy de Hoop
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,59:30 - 16:30

LocatieRoosendaal (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer Susan Damen
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,59:30 - 16:30

LocatieRoosendaal (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer: Bram de Veer
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

79:30 - 16:30
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,59:30 - 16:30

LocatieSpijkenisse (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer; Guy de Hoop
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,59:30 - 12:30

LocatieSpijkenisse (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGuy de Hoop
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,5

LocatieSpijkenisse (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGuy de Hoop
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

7
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,59:30 - 12:30

LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer G. de Hoop
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

722-05-20179:30 - 16:30
het keukentafelgesprek
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

729-05-20179:30 - 16:00
burgers met een migratieachterstand
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
7

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
8,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
8,5

705-06-20179:30 - 16:30
De Kunst van het vragen stellen
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
3,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
4,5

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
4,5

3,512-06-20179:30 - 13:00

MEEK2 is een opleidingsinstituut binnen het gehele sociaal domein.  We bewegen professionals en inspireren hen om vanuit hun kracht en talent te werken. Onze trainigen zijn aanvullend aan de huidige kennis binen de organisatie en worden op maat aangeboden. Wij adviseren en ondersteunen bij het implementeren van leertrajecten. Voor uitgebreide informatie www.meek2.nl

 

 

Dr. Kuyperlaan 5
5142 TD
Waalwijk
Postbus 228
3342 LG
Hendrik Ido Ambacht
06 -21204412
Selecteer een bestand aub.