Opleidingen details Smitt Training & Advies

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Samen Veilig..... stap voor stap (ID nummer: 277923)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners156-2-2017 t/m 5-2-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen156-2-2017 t/m 5-2-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen206-2-2017 t/m 5-2-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO156-2-2017 t/m 5-2-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk206-2-2017 t/m 5-2-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen206-2-2017 t/m 5-2-2020

De Training:

In onze training “Samen Veilig..... stap voor stap” gaat het om samenwerking met kinderen en ouders in situaties waar de veiligheid van het kind in het geding is. Vanuit deze samenwerking wordt met ouders en kinderen een analyse gemaakt om te komen tot een veiligheidsplan. Ook de omgeving van het kind en de ouders/opvoeders wordt hier bij betrokken. In het programma wordt tevens gewerkt met een interculturele benadering.

Het programma is gebaseerd op een vraaggerichte manier van werken die gebruik maakt van de uitgangspunten uit het oplossingsgericht werken. (zie: Insoo Kim Berg, Ik wil mijn kind niet kwijt, ISBN 978 90 6020 781 9)

In deze 2-daagse training (4 dagdelen) worden oplossingsgerichte werkvormen aangeboden en het assessment “Samen Veilig….. stap voor stap” aan de hand van een format. De training werkt vanuit de basishouding naar de techniek en oefent vervolgens de vaardigheden in een interactief dagdeel met behulp van simulatieoefeningen.

Op dag 1 komen aan bod de basishouding van het oplossingsgericht werken en het Oplossingsgerichte competentiemodel (Schlundt Bodien & Visser). Vanuit de basishouding en de techniek komen de vaardigheden aan bod zoals: gesprekstechnieken, activerende hulpmiddelen, oplossingsgerichte vragen, omgaan met weerstand. Tevens wordt er geoefend met het format “Samen Veilig….. stap voor stap” en de “3 huizen” .

Op dag 2 wordt gewerkt met de basisprincipes voor effectieve veiligheidsplannen. Aan de hand van een casus wordt een assessment geoefend met gebruikmaking van een format. Tijdens dit assessment wordt gewerkt met verschillende tools zoals : "De drie huizen"  en "Het veilige huis" en “Woord en beeld”.

In de middag van dag 2 kunnen de vaardigheden die in deze training aan bod komen geoefend worden middels simulatieoefeningen.

 

Werkwijze, Doelen en Competenties:

Na deze training kennen de deelnemers de basishouding van het oplossingsgericht werken, de oplossingsgerichte techniek en kunnen vanuit die basishouding verschillende oplossingsgerichte werkvormen toepassen in hun dagelijks praktijk.

Tevens kunnen de deelnemers het assessment “Samen Veilig….. stap voor stap” toepassen volgens een aangeboden format met gebruikmaking van specifieke tools en oplossingsgerichte vaardigheden om de situatie van kinderen, ouders en omgeving in kaart brengen

Deelnemers maken kennis met de basishouding en gesprekstechnieken van het oplossingsgericht werken.

Deelnemers kunnen een aantal oplossingsgerichte vaardigheden en tools inzetten in gesprekken met kinderen, ouders en opvoeders.

Deelnemers weten hoe zij samen met kinderen, ouders en omgeving in gesprek kunnen gaan over de veiligheid van het kind om zo samen een veiligheidsplan te maken samen met ouders en kinderen. Hierbij maken zij gebruik van verschillende tools (3 kolommen Format, De 3 huizen, Veilige huis, Veiligheidscirkels, Woord en beeld.)

Deelnemers oefenen deze vaardigheden aan de hand van simulatieoefeningen.

Ja
 Aandachtsfunctionarissen
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Thema'sThema'sDiversiteit
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Thema'sThema'sInterculturaliteit
Tijd09:30 - 16:30
LocatieVlaardingen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieVlaardingen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieVlaardingen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieVlaardingen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieVlaardingen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieVlaardingen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieVlaardingen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Trainingen:

  • Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling / Huiselijk Geweld

  • Werken met de Meldcode Kindermishandeling / Huiselijk geweld

  • Samen Veilig.....  stap voor stap

  • Competentiegericht werken 

  • Oplossingsgericht werken

  • Delta training voor Jeugdbeschermers

 

Werkzaam voor de (jeugd)zorg, (jeugd)hulpverlening, LVB.

Muurhuizen 181 A
3811 EG
Amersfoort
06-44950545
Selecteer een bestand aub.