Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus VGCt GZ Leiden V&O (ID nummer: 274870)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen1083-7-2017 t/m 2-7-2020

N.B.: voor specificatie van het onderwijs en de leerdoelen, zie het bijgesloten draaiboek.

De basiscursus cognitieve gedragstherapie vormt samen met de vervolgcursus het cursorisch deel van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie). Doelstelling van deze cursus is dat de cursist aan het eind in staat is zelfstandig onder supervisie gedragstherapieën uit te voeren.

De cursus bestaat uit al langer bestaande, maar uiteraard ook nieuwe inzichten en daarop gebaseerde technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De rode draad in het programma wordt gevormd door het analysemodel van Korrelboom en Ten Broeke. Het maken van analyses en het plaatsen van interventietechnieken in dit analysemodel nemen een belangrijke plaats in. Daarnaast komt het uitvoeren van die technieken uitvoerig aan bod.

De basiscursus bestaat uit de volgende delen:

A. Inleidend deel

 • De geschiedenis van en de stromingen binnen de gedragstherapie en cognitieve therapie
 • Het leermodel
 • Het opstellen van functieanalyse en betekenisanalyse
 • Het ontwerpen van modificatieprocedures
 • Het hanteren van het gedragstherapeutisch proces en de therapeutische relatie

B. Technieken en procedures

 • Motiveringstechnieken
 • Zelfcontroleprocedures
 • Directieve technieken
 • Operante technieken
 • Cognitieve technieken
 • Imaginatieprocedures
 • Ontspanningstechnieken
 • Oplossingsgerichte technieken
 • Exposure technieken
 • Groepstraining

C. Toepassingsgebieden

 • Angststoornissen (OCD, paniekstoornis met/zonder agorafobie, sociale fobie, dwang)
 • Verwerkingsstoornissen (rouw, PTSS)
 • Stemmingsstoornissen
 • Impulscontrolestoornissen
 •  

Opzet

In de cursus wordt gebruikt gemaakt van:

 • Bestudering van literatuur
 • Demonstraties door de docent of cursisten
 • Videomateriaal
 • Oefenen van praktische vaardigheden, plenair en in subgroepen
 • Discussie, plenair of in subgroepen
 • Huiswerkopdrachten passend bij de behandelde of de te behandelen stof

 

Verplichte literatuur

 • Bögels, S.M., & Van Oppen, P. (2011). Cognitieve therapie: theorie en praktijk (2e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
 • Broeke, E., Korrelboom,K., & Verbraak, M. (2010). Praktijkboek geïntegreerde gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Bussum; Couthino
 • Keijsers G.P.J, Minnen A. & Hoogduin C.A.L.(red.) (2011). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 1 en 2
 • Korrelboom, K., & Broeke, E. ten, (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
14
18
ja
108
toetsing en evaluatie
Deelnemers zijn toegelaten tot de Postmaster opleiding tot Gz-psycholoog Volwassen en Ouderen, regio Leiden
 
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.